5. – 8. klašu matemātikas olimpiāde

Krāslavas novada 5.–8. klašu matemātikas 71.olimpiādes 2.posma rezultāti:

5. klase:

Agnese Pauliņa (5. klase) - 1. vieta - V. Leikuma

Dmitrijs Adamovičs (5. klase) - 2. vieta - V. Leikuma

6. klase:

Sergejs Loskutovs (6. klase) - 1. vieta - V. Leikuma

Reinis Krumpāns (6. klase) - 2. vieta - J. Japiņa

Karīna Bobiča (6. klase) - 3. vieta - V. Leikuma

Anna Umbraško (6. klase) - 3. vieta - J. Japiņa

Gabriels Misjūns (6. klase) - 3. vieta - V. Leikuma

Sintija Jevdokimova (6. klase) - 3. vieta - V. Leikuma

7. klase:

Anna Guba (7. klase) - 3. vieta - L. Andžāne

Laura Putne (7. klase) - 3. vieta - L. Pelnika

Emīls Grišāns (7. klase) - atzinība - L. Andžāne

8. klase:

Lija Ignatjeva (8. klase) - 3. vieta - A. Juškeviča

Jānis Vorslovs (8. klase) - 3. vieta - A. Juškeviča

Anita Jurkeviča (8. klase) - atzinība - V. Leikuma

Terēza Podjava (8. klase) - atzinība - A. Juškeviča

Karīna Lukjanska (8. klase) - atzinība - V. Leikuma

Paldies par ieguldīto darbu matemātikas skolotājām - Vijai Leikumai, Jeļenai Japiņai, Lienei Andžānei, Ligitai Pelnikai un Annai Juškevičai!


 

9. -12. klašu matemātikas olimpiāde

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 9.-12. klašu matemātikas valsts 71.olimpiādes 2.posma rezultāti:

Normunds Andžāns (9. klase) - 2. vieta - sk. L. Pelnika

Laura Kozlovska (9. klase) - 3. vieta - sk. L. Pelnika 

Viktorija Ļuta (9. klase) - atzinība - sk. L. Pelnika 

Baiba Batarāga (10. klase) - 1. vieta - sk. N. Loskutova

Evita Gorenko (10. klase) - 3. vieta - sk. N. Loskutova

Viesturs Andžāns (11. klase) - 3. vieta - sk. A. Juškeviča

Paldies par ieguldīto darbu matemātikas skolotājām - Ligitai Pelnikai, Annai Juškevičai un Nataļjai Loskutovai!


 

Ģeogrāfijas olimpiāde

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 10.-12.klašu ĢEOGRĀFIJAS valsts 38.olimpiādes 2.posma rezultāti:

Viesturs Andžāns (11. klase) - 2. vieta

Paldies par ieguldīto darbu ģeogrāfijas skolotājai - Romualdai Vešterei!


 

Fizikas olimpiāde

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 9.-12.klašu fizikas valsts 71.olimpiādes 2.posma rezultāti:

Karims Klimanis (12.klase) - Atzinība 

Paldies par ieguldīto darbu fizikas skolotājam - Aivaram Vagalim!


 

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 11.–12. klašu Latviešu valodas un literatūras valsts 47.olimpiādes 2.posma rezultāti:

Ervīns Jakovelis (11.klase) - 1. vieta (skolotāja Daina Andžāne)

Dagnis Beitāns-Špaks (12. klase) - 1. vieta (skolotāja Daina Andžāne)

Karīna Stikute (11.klase) - 3. vieta (skolotāja Daina Andžāne)

Ērika Japiņa (12. klase) - 3. vieta (skolotāja Aija Jakovele)

Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājiem par ieguldīto darbu!


 

Filozofijas olimpiāde

Krāslavas un Dagdas novadu FILOZOFIJAS 2.posma rezultāti.

1.vieta - Kristīna Filatova (11. klase) uzaicināta uz valsts olimpiādi, uz 3.posmu

2.vieta -  Evelīna Krista Sitnika - (11. klase)

2.vieta - Karīna Stikute - (11. klase)

Paldies par ieguldīto darbu filozofijas skolotājai Viktorijai Naļivaiko.

Apsveicam godalgotu vietu ieguvējus!


 

Latviešu valodas olimpiāde

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 8.–9. klašu Latviešu valodas un literatūras valsts 47.olimpiādes 2.posma rezultāti:

1.vieta - Jānis Kumpiņš (8.klase)

2.vieta - Anita Jurkeviča (8.klase)

2.vieta - Viktorija Vaišļa (9.klase)

Paldies par ieguldīto darbu latviešu valodas un literatūras skolotājiem - Ingrīdai Grišānei, Intai Japiņai un Lolitai Dzalbei!


 

Bioloģijas olimpiāde

 Krāslavas un Dagdas novadu 9.-12. klašu BIOLOĢIJAS 43.olimpiādes 2.posma rezultāti.

2. vieta - Rihards Indrikovs /9.kl./ 

2. vieta - Viesturs Andžāns /11.kl./ 

3. vieta - Ervīns Jakovelis /11.kl./ 

3. vieta - Elizabete Stola /12.kl./

Paldies par ieguldīto darbu bioloģijas skolotājai Līvijai Malahovskai.

Apsveicam godalgotu vietu ieguvējus!


 

Vācu valodas olimpiāde

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 10.-12. klašu Vācu valodas valsts 51. olimpiādes 2.posma rezultāti

1. vieta - Evita Gorenko /10.kl./ 

Paldies par ieguldīto darbu vācu valodas skolotājai Romualdai Vešterei


 

Angļu valodas olimpiāde

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 10.-12.klašu ANGĻU VALODAS 50.olimpiādes rezultāti. 

2.vieta - Elizabete Stola - 12.klase
3.vieta - Daniela Timma - 12.klase
3.vieta - Armands Vagals - 11.klase
Atzinība - Markuss Kozinda - 11.klase

Paldies angļu valodas skolotājiem Olgai Saričevai un Anitai Mateja par ieguldīto darbu.

Apsveicam godalgotu vietu un Atzinību ieguvējus - skolēnus un pedagogus!


 

Vēstures olimpiādē

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 9., 10.-12. klašu Vēstures valsts 27.olimpiādes 2.posma rezultāti.

1.vieta - Viktorija Vaišļa  (9.klase)

1.vieta -  Dagnis Beitāns- Špaks (12. klase)

2.vieta -  Viesturs Andžāns (11. klase)

3.vieta - Ervīns Jakovelis (11.klase)

atzinība-  Evita Gorenko (10. klase).

Paldies vēstures skolotājam Viktorijai Naļivaiko un  Dzintrai Rateniecei par ieguldīto darbu.