VALSTS SVĒTKI KRĀSLAVAS ĢIMNĀZIJĀ

Maija mēnesī Krāslavas ģimnāzijas kolektīvs aktīvi iesaistījās Latvijas pilsoniskās alianses 2020. gadā iedibinātajā tradīcijā atzīmēt Demokrātijas nedēļu. Aktivitātes nosaukums tika piešķirts tādēļ, ka nedēļa sākas ar 1. maiju - Satversmes sapulces sasaukšanu un Darba svētku dienu, 4. maiju — Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienu un noslēdzas 9. maijā – ar Eiropas dienu. Aktivitāte ir atvērta pilsoniskā iniciatīva, kurā iesaistīties var ikviens, lai ar saviem darbiem un attieksmi stiprinātu Latvijas valsti un kopā svinētu Valsts svētkus.

Darba svētku priekšvakarā skolas kolektīvs aktīvi piedalījās Latvijas Lielajā talkā 2022. Tika sakopti skolas  un daudzi pilsētas teritorijas objekti. Darboties kopā bija jautri un visus vienoja kopā būšanas prieks. Klašu ietvaros notika patriotisma stundas.

3. maijā skolas aktu zālē, vienojoties spēka dziesmā “Daugav’s abas malas”, svinējām  svētkus. Iedvesmojošus vārdus skolas saimei veltīja direktors Jānis Tukāns. Ieskatu vēstures laika notikumos sniedza mūsu vēstures skolotājas Viktorija Naļivaiko un Dzintra Rateniece. Īpaši saviļņojošā gaisotnē sajutām brīvības trauslumu un savu gara spēku.

Skaistus un svētsvinīgus svētkus Jūsmājās novēl visa Krāslavas ģimnāzijas saime.

Vija Konceviča,

 Krāslavas ģimnāzijas direktora vietniece