ABSOLVENTI SAŅEM STIPENDIJAS

Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un VAS Latvijas Loto kopā jau piekto gadu īsteno stipendiju atbalsta programmu ikvienas Latvijas vidējās izglītības iestādes izvēlētam absolventam. 500 eiro atbalsts izcilniekiem iespējams, pateicoties Latvijas iedzīvotājiem, kuri piedalījušies VAS Latvijas Loto rīkotajā Simtgades loterijā. 

To piešķir izglītības iestādes izvēlētam un izvirzītam vienam absolventam par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, pilsonisko aktivitāti, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. No Krāslavas ģimnāzijas stipendiju saņēma 12.c klases absolvents – Ervīns Jakovelis.  Lepojamies ar to, ka Ervīnam tika pasniegta arī Izglītības un zinātnes ministrijas pateicība par teicamām un izcilām sekmēm, ko parakstīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš!

Krāslavas ģimnāzijai ir īpaša tradīcija – absolventu stipendijas, lai atbalstītu skolēnus studiju iesākšanai. Šogad 12.klašu izlaidumā absolventu stipendijas tika pasniegtas sekojošiem skolēniem:

Kristīnai Filatovai

Viesturam Andžānam

Samantai Krumpānei

Evelīnai Kristai Sitnikai

 Karīnai Stikutei

Jūs esat mūsu Lepnums!

Skolas administrācija