KORU SADZIEDĀŠANĀS NOVADĀ

Aprīļa pēdējā piektdienā Krāslavā sadziedāja ap 130 skolu koru dalībnieku no Dagdas vidusskolas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Krāslavas ģimnāzijas. Tikšanās mērķis – pilnveidot audzēkņu individuālās un kolektīva radošās spējas, attīstīt, kopt un tālāk pilnveidot koru kopdziedāšanas tradīciju. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5.-9. klašu korim bija jāstājas žūrijas priekšā un jāizpilda konkursa repertuārs, bet 1.-4. klašu kori dziedāja savas mīļākās tautasdziesmas un latviešu komponistu dziesmas no kora repertuāra. Visi vienojās divās skaistās kopdziesmās.

Dziesmu izpildījums uzrunāja žūriju: mūzikas skolotāju Silviju Stivriņu, folkloras kopu vadītāju, Olgu Grecku, Krāslavas Kultūras nama jauktā kora „Krāslava” diriģenti un Anželiku Pokuli, Dagdas pilsētas kultūras centra sieviešu kora „Vēju roze” vadītāju. Skanīgas balsis, vecāku iesaiste, skolotāju pacietība, diriģentu izdoma un mīlestība uz bērniem un dziesmu – tas viss bija uz lielās skatuves.

Pateicības par kora dziedāšanas tradīciju kopšanu, tālāk pilnveidošanu un saglabāšanu, piedaloties Krāslavas novada izglītības iestāžu koru sadziedāšanās pasākumā saņēma - Krāslavas ģimnāzijas 1.-4.kl. koris, diriģente Ilona Aprupe. 

Dziesmu dziedāšanas tradīcija, mīlestība pret savas tautas kultūru, gatavība piedalīties, radīt un būt kopā ir svarīga gan pirmklasniekam, gan 14 gadīgam pusaudzim – kora dziedātājam. Pēc 2 gadiem būs kārtējie Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ar skaistu, sarežģītu, jaudīgu koru repertuāru un iespēju skanīgākajiem būt Sidraba birzī!

Šogad jūlijā sagaidīsim Latvijas Dziesmu svētku 150 gadi, kordziedātāju skolotājas būs Mežaparka estrādes svētku koncertu dalībnieces, kuras ar jauniem spēkiem, iedvesmas stāstiem uzsāks jaunu ciklu uz skolēnu svētkiem, lai kopā ar saviem audzēkņiem no Krāslavas novada dziedātu Rīgā 2025. gadā – ka Latvija, Latgale, Krāslavas novads skan!

Sekmēt un motivēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties dziesmu svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē ir mūsu – interešu izglītībā iesaistīto uzdevums.

Lai lepnums par latviskumu, par tradīcijas spēku, kas kopjama kopā sadarbojoties!

Sanita Kumpiņa, Krāslavas Bērnu un jauniešu centra metodiķe
Anatola Kauškaļa foto

Avots - http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/skolenu-koru-kopdziedasanas-tradicija.html