ERUDĪTIE "ĢIMNĀZIJAS GURĶĪŠI" UN EIROPAS DIENA

Šī gada 9.maijā ''Europe Direct Dienvidlatgale'' centrs sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, atzīmējot Eiropas dienu, Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa” Latgales reģiona jauniešiem rīkoja izzinošu pasākumu divās daļās: “MEGA Erasmus” un “Prāta spēles”.

Pasākuma sākumā visus dalībniekus uzrunāja ED Dienvidlatgale centra vadītājs Oskars Zuģickis. Viņš  atzina, ka ''Europe Direct Dienvidlatgale'' centrs turpina rūpēties par Latgales jaunatnes izaugsmes iespējām, kā arī vēlas popularizēt Eiropas Savienības piedāvātās iespējas Latgales jauniešiem un aktīvāk iesaistīt tos starptautisko jauniešu apmaiņu veidošanā un aicināt uz aktīvu līdzdarbošanos. Kopā ar Oskaru, mūs no Rīgas attālināti uzrunāja arī Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ījabs.

Vēlāk, stundas garumā bija iespēja klausīties un uzzināt par iespējām un iniciatīvām, ko jauniešiem, kuri dzīvo, mācās un strādā Eiropā, piedāvā tādas Eiropas Savienības programmas kā Eiropas Solidaritātes korpuss, Erasmus+, Eiropas Brīvprātīgais darbs, no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatora (Eurodesk) Viestura Bērziņa.

Pēc stāstījuma un neliela pārtraukuma sākās ''Prāta spēles'', kur mēs, Krāslavas ģimnāzijas 10.a klases komanda ''Ģimnāzijas Gurķīši'' (Anita Jurkeviča, Dominika Stivriņa, Juliāna Silineviča, Armands Baldiņš) sīvā 35 komandu konkurencē ieguvām 495 punktus un ierindojāmies 3.vietā. Cīņa bija saspringta, jo galveno balvu - braucienu uz Briseli pie Ivara Ījaba - vēlējās ja ne visi, tad vismaz lielākā daļa. Spēle sastāvēja no 8 kārtām un 40 jautājumiem, kuri bija par Eiropas Savienības ģeogrāfiju, zīmīgajiem datumiem, kultūru, ievērojamiem cilvēkiem un tradīcijām.

Paldies mūsu vēstures skolotājām Dzintrai Rateniecei un Ingai Skerškānei par piedāvāto iespēju izmēģināt sevi, kā arī sirsnīgu paldies izsakām pasākuma vadītājiem Oskaram, Viesturam, un ''Prāta spēļu'' vadītājam - Harijam!

Silineviča Juliāna,

Krāslavas ģimnāzijas 10.klases skolniece

Dzintras Ratenieces foto