LABIE DARBI 2.KLASĒ

2.c klases bērni "Labo darbu nedēļas" ietvaros apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādi "Pienenīte".

No rīta aktu zālē sapulcējās bērnudārza audzēkņi, kuriem sniedzām nelielu koncertiņu. 2.c klasei ļoti patīk dziedāt gan par grāmatām un lasīšanu, gan par dzīvniekiem. Nodziedājām arī latgaļu dziesmu "2 mozi eži"! Cik jauka bija kopīga sadziedāšanās ar mazajiem! Justīne jau apmeklē mūzikas skolu un rādīja savu prasmi - spēlēja flautu. Raivis arī apgūst mūzikas instrumentu - akordeonu.

2.klases skolēniem uzjundīja siltas atmiņas brīdis, kad viņi devās uz savu grupiņu "Spārītes", kur kopā ar mazajiem pirmsskolēniem rotaļājāmies, minējām mīklas un dejojām. Bērni pateicās savām audzinātājām par sniegtajām zināšanām, izpalīdzību, sirdssiltumu un uzdrošināšanu. Otrklasnieki jutās priecīgi un gandarīti!

Paldies bērnudārza kolektīvam par silto uzņemšanu! Par sarūpētajiem saldumiem!

Nākošgad tiksimies atkal!

Irēna Jakovele,

Krāslavas ģimnāzijas 2.c klases audzinātāja

Autora foto

#Labodarbunedela