Par mums

Adrese: Pils iela 5, Krāslava, LV 5601

Tel. 371 65622095

e-pasts: kvg@kraslava.lv

Ziedojuma konts: LV71MULT1710992230020

Saņēmējs Krāslavas novada Izglītības pārvalde

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda skola, kurai tiek ziedots