Klase Skolotājs
1.a Valentīna Geka
1.b Inta Beikule
1.c Anita Tukāne
2.a Ināra Mukāne
2.b Dace Samsonoviča
2.c Inese Egle
3.a Zigrīda Beinaroviča
3.b Rasma Krumpāne
4.a Ināra Krute
4.b Anita Teiviša
4.c Irēna Jakovele
5.a Liene Andžāne
5.b Aija Jakovele
6.a Vija Leikuma / Olita Truskovska
6.b Silva Skride
7.a Jeļena Japiņa
7.b Vita Lasovska
7.c Lāsma Dzirkale
8.a Ilga Stikute
8.b Ligita Pelnika
8.c Inga Makņa
9.a Inga Skerškāne
9.b Ināra Grāve
9.c Jnta Japiņa
10.a Ingrīda Grišāne
10.b Lolita Dzalbe
11.a Anita Mateja
11.b Nataļja Loskutova
12.b Ludmila Koževņikova
12.c Daina Andžāne