Klase Skolotājs
1.a Ināra Krute
1.b Anita Teiviša
1.c Irēna Jakovele
2.a Valentīna Geka / Skaidrīte Gasperoviča
2.b Inta Beikule
2.c Anita Tukāne
3.a Ināra Mukāne
3.b Dace Samsonoviča
3.c Inese Egle
4.a Zigrīda Beinaroviča
4.b Rasma Krumpāne
5.a Daina Andžāne
5.b Daiga Kušnire
5.c Ludmila Koževņikova
6.a Liene Andžāne
6.b Aija Jakovele
7.a Olita Truskovska
7.b Silva Skride
7.c Natālija Raudive
8.a Inta Japiņa
8.b Vita Lasovska
8.c Lāsma Dzirkale
9.a Ilga Stikute
9.b Ligita Pelnika
9.c Inga Makņa
10.a Evita Romanovska - Dzalbe
11.a Ingrīda Grišāne
11.b Lolita Dzalbe / Dzintra Rateniece
12.a Anita Mateja
12.b Nataļja Loskutova