Klase Skolotājs
1.a Zigrīda Beinaroviča
1.b Rasma Krumpāne
1.c Inga Makņa
2.a Ināra Krute
2.b Anita Teiviša
2.c Irēna Jakovele
3.a Aina Kudiņa
3.b Inta Beikule
3.c Anita Tukāne
4.a Ināra Mukāne
4.b Dace Samsonoviča
4.c Inese Egle
5.a Anita Mateja
5.b Jeļena Japiņa
6.a Daina Andžāne
6.b Daiga Kušnire
6.c Ludmila Koževņikova
7.a Liene Andžāne
7.b Aija Jakovele
8.a Olita Truskovska / Ligita Pelnika
8.b Silva Skride
8.c Natālija Raudive
9.a Inta Japiņa
9.b Vita Lasovska
9.c Lāsma Dzirkale
10.a Ilga Stikute
11.a Evita Romanovska - Dzalbe
12.a Ingrīda Grišāne
12.b Dzintra Rateniece