Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāju konsultāciju grafiks 2020./2021. m.g.

Skolotāja vārds, uzvārds

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Mukāne Ināra (1.a)

8:15 - 8:36

8:15 - 8:45

 

8:15 - 8:36

 

Samsonoviča Dace (1.b)

 

8:10 - 8:35

8:10 - 8:35

8:10 - 8:35

 

Egle Inese (1.c)

8:15 - 8:55

 

 

 

8:15 - 8:47

Beinaroviča Zigrīda (2.a)

8:15 - 8:50

8:15 - 8:50

 

8:15 - 8:50

 

Krumpāne Rasma (2.b)

8:15 - 8:50

 

13:20 - 14:30

 

 

Krute Ināra (3.a)

 

 

8:15 - 8:55

 

8:15 - 8:55
13:25 - 13:43

Teiviša Anita (3.b)

 

8:10 - 8:50

 

8:10 - 8:50

 

Jakovele Irēna (3.c)

 

 

 

8:15 - 8:55

8:15 - 8:49

Geka Valentīna (4.a)

 

8:20-9:00

 

 

8:30 - 9:00
12:30 - 13:02

Beikule Inta (4.b)

 

8:00 - 8:50

14:20 - 15:10

 

 

Andžāne Daina (latviešu val.,

teātra māksla, publiskā runa)

 

14:20 - 16:00

 

 

 

Daņiļeviča Velta

(psiholoģija, latviešu val.)

 

15:00 - 15:20

 

 

 

Dzalbe Lolita (latviešu val.)

14:10 - 14:40

13:20 - 14:50

13:20 - 14:20

 

 

Grišāne Ingrīda (latviešu val.)

 

14:10 - 16:00

 

13:20 - 16:00

 

Jakovele Aija (latviešu val.)

 

 

14:30 - 16:00

 

 

Japiņa Inta (latviešu val.)

 

13:30 - 14:30

13:30 - 14:30

7:45 - 8:15
12:40 - 13:40

 

Mačuļska Ligija (latviešu val.)

13:30 - 15:00

 

 

 

 

Stikute Ilga (latviešu val., ekonomika)

 

 

14:20 - 15:00

 

 

Dzirkale Lāsma (angļu val.)

14:10 - 15:00

13:30 - 14:20

14:10 - 14:52

14:10 - 15:00

 

Gulbinska Ņina (angļu val.)

8.00 kab.304

 

 

 

8.00 kab. 308

Mateja Anita
(angļu val.)

14.20 - 15.30

15.10 - 15.37

 

15.10 - 15.37

 

Rukmane Larisa (angļu val.)

 

 

 

 

 

Saričeva Olga (angļu val.)

14:15 - 15:30

15:20 - 16:00

 

14:15 - 14:38

 

Jegorova Gaļina (krievu val.)

 

 

 

14:15 - 15:15

 

Makņa Inga
(krievu val., vizuālā m.)

13:30 - 14:20

 

14:15 - 15:15

 

 

Skudra Dina
(krievu val.)

 

14:20 - 15:20

14:20 - 15:22

 

 

Lukša Edīte
(vācu val.)

 

 

8:00 - 8:15

 

 

Veštere Romualda

(vācu val., ģeogrāfija)

 

 

14.20 - 15.00

 

13.30 - 14.10

Stepiņa Ilona (franču val.)

 

 

 

 

 

Andžāne Liene (matemātika)

 

 

 

 

 

Japiņa Jeļena

(matemātika, datorika)

14:20 - 15:00

 

14:20 - 15:00

 

13:30 - 14:10

Juškeviča Anna (matemātika)

14:20 - 15:00

14:20 - 15:00

14:20 - 15:00

   

 

Leikuma Vija (matemātika)

14:20 - 15:00

7:30 - 8:10

7:30 - 8:05
14:20 - 15:00

13:30 - 14:10

 

Loskutova Nataļja

(matemātika, datorika, programmēšana)

 

14:20 - 15:00

14:20 - 15:00

13.30 - 14:05

 

Pelnika Ligita (matemātika)

14:20 - 15:30

14:20 - 14:56

 

13:30 - 15:00

 

Aprupe Ilona (mūzika)

13:30 - 14:06

 

 

 

 

Artemenkova Ludmila (mūzika)

 

 

 

 

 

Gasperoviča Skaidrīte (mūzika)

 

 

 

13:30 - 14:10

 

Samsanoviča Janīna (kristīgā mācība)

 

 

 

12:50 - 13:10

 

Konceviča Vija (sociālās zinības)

 

 

 

13:30 - 14:40
Datumos: 08.10.;
05.11.;12.11.;
10.12.

 

Balule Iveta

(sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas)

 

13:30 - 14:10

 

 

 

Dzirkals Imants (mājturība un tehnoloģijas)

 

 

 

 

 

Rabkeviča Vija (mājturība un tehnoloģijas)

14:15 - 14:45

 

 

14:15 - 14:25

 

Skerškāne Inga

(vēsture, kulturoloģija, vizuālā m.)

15:00 - 15:40

 

 

15:00 - 15:40

 

Truskovska Olita (vizuālā m.)

14:10 - 14:23

14:10 - 14:23

 

 

 

Naļivaiko Viktorija

(vēsture, politika un tiesības)

14.20.- 15.30

 

 

 

8.00.- 8.15

Rateniece Dzintra (vēsture)

 

14:15 - 16:00

 

 

8:00 - 8:15

Koževņikova Ludmila

(dabaszinības, fizika, inženierzinības)

15.00 - 15.30

 

15.00 - 15.40

 

 

Laizāns Jānis (fizika)

 

7:45 - 8:11

 

 

 

Vagalis Aivars (fizika)

14:20 - 15:25

 

 

 

 

Grāve Ināra (bioloģija, ķīmija)

 

14:20 - 15:00

 

7:40 - 8:10

14:20 - 15:00

Malahovska Līvija (bioloģija)

 

 

 

 

 

Misjuns Harijs

(ķīmijas, programmēšana)

14:20 - 15:00

15:10 - 15:50

14:20 - 15:00

15:10 - 15:50

14:20 - 15:00

Nemeņonoka Sandra (informātika)

 

 

14:10 - 14:30

 

 

Skride Silva (ģeogrāfija)

 

14:20 - 15:00

14:20 - 14:54

 

 

Duškins Dmitrijs (sports,

mājturība un tehnoloģijas)

14:10 - 14:45

 

14:10 - 14:45

 

 

Raudive Natālija (sports)

14:20 - 14:40

 

14:20 - 14:40

14:20 - 14:45

 

Rukmanis Laimonis (sports)

 

8:15 -8:40