Krāslavas Valsts ģimnāzija

Pils 5, Krāslava, Latvija, LV-5600

Direktors - 27526473

Sekretāre -  65622095

Direktora vietnieki - 65622095

e-pasts: kvg@kraslava.lv