1.klase pēta pēdas sniegā

Pateicoties SAM projektam Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” tēmai "Mācību saturs, STEM un Vides joma", 1.b klase devās ārā - pētīt dabu ziemā dabaszinību stundā. Lāsīt tālāk...


 

Kāpēc atnāk rudens?

Dalība projektā – Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Eiropas sociālā fonda projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) nodarbību cikla „Mazs cinītis gāž lielu vezumu” ietvaros, 4.b skolēni oktobrī devās rudens pastaigā. Nodarbība sākās ar draudzības apli, kur tika pārrunāti nodarbības mērķi un uzdevumi. Izrunājām arī par rudens pārvērtībām:

  • Kāpēc atnāk rudens?
  • Kāpēc lapas maina krāsu un birst?
  • Kādas izmaiņas, tuvojoties rudenim, notiek cilvēku dzīvē?

Ieraugot lielu koku,  skolēniem tas protams jāpapēta - kas dzīvo pie koka, kāds ir koka stumbrs, kāpēc sūnas ir tikai vienā pusē? Skolēni dodas meklēt pašu krāsaināko un skaistāko koka lapu un katrs pastāsta par savu lapu.

Kad daudzkrāsainās lapas sabirušas uz zemes kā biezs paklājs, skolēniem ļaujam ar tām padraiskoties. Veidojam dažādas izdomātas figūras, bet kopīgi sagrābjot tās kaudzītēs, ieklausāmies kā lapas čab…

Āra vidē skolēni var brīvi justies, brīvi rotaļāties un to darot izjūt prieku. Darbošanās svaigā gaisā veicina bērna attīstību visās jomās. Redzēt, kā bērni smejas, tas ir patiesi liels prieks! Skatos viņu emocijās, prieku acīs, un manī  ir gandarījums par vēl vienu izdevušos āra nodarbību.

4.b klases audzinātāja Inta Beikule


 

Rudens krāsu mozaīka

Dalība projektā – Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

 

Rudens ir krāsains gadalaiks, lai izbaudītu krāšņās dabas nokrāsas. Eiropas sociālā fonda projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros oktobra sākumā tika novadītas āra nodarbības cikla „Mazs cinītis gāž lielu vezumu” 4.a un 4.b klases skolēniem.

Tika organizētas aizraujošas aktivitātes dabas izzināšanā, kuru mērķis - pētīt, analizēt, secināt un mācīties par dabu ar prieku! Vērojumi dabā, praktiskās darbības un rotaļas ar savu specifiku sekmē garīgo attīstību, tām piemīt audzinoša un attīstoša funkcija:

  1. Sniegt skolēnam iespēju praktiski darboties un izpausties;
  2. Sagādāt pozitīvas emocijas;
  3. Pilnveidot domāšanu un nostiprināt atmiņu;
  4. Dod iespēju „izlādēt” uzkrāto enerģiju.

Šoreiz mēs, 4.klašu skolēni,  pulcējāmies skolas pagalmā. Pārrunājām par krāsu daudzveidību rudenī. Bērniem tika dots uzdevums – atrast pēc iespējas vairāk krāsu. Skolēni saņēma mazas paletītes un varēja pildīt uzdevumu. Bērni aktīvi darbojās un mācījās paskaidrot no kā tika iegūta katra krāsa. Katrs veica savu individuālo uzdevumu, kā rezultātā tika izveidota kopīga rudens krāsu mozaīka.

 Nodarbību noslēgumā secinājām, ka šis gadalaiks ir krāsām bagāts. Skolēni bija ļoti priecīgi un gandarīti par paveikto uzdevumu un naski iesaistījās rotaļās.

Paldies 4.a klases audzinātājai Valentīnai Gekai par palīdzību un fotogrāfijām.

4.b klases audzinātāja Inta Beikule


 

Daudzveidīgs individuālo kompetenču attīstības atbalsts arī jaunajā mācību gadā

ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” arī 2020./2021. mācību gadā turpina īstenot daudzveidīgu atbalstu skolēniem mācību procesā un ārpus stundu pasākumos, kā arī pedagogiem, īstenojot dažādus profesionālās kompetences pilnveides kursus. Tāpat projekta ietvaros vairāk nekā 100 izglītības iestādes jau saņēmušas mācību materiālus inovatīvu interešu izglītības programmu īstenošanai. 

Par sadarbības partneriem kļuvušās 116 pašvaldības turpina atbalsta pasākumu plānu īstenošanu 344 vispārējās izglītības iestādēs. Šie atbalsta pasākumi atspoguļo prioritāri tās papildu vajadzības, kas skolēniem ir nepieciešamas, lai uzlabotu mācību sasniegumus. Gandrīz 7000 pedagogu, t.sk. atbalsta personāls, mācību stundu laikā sniedz skolēniem atbalsta iespēju un seko līdzi, sekmējot veiksmīgu mācību priekšmetu satura apgūšanu. Projekta ietvaros sadarbībā ar Latvijas Universitāti kopumā vairāk nekā 400 speciālistu, pedagogi un atbalsts personāls, guvuši zināšanas darbā ar tādiem specifiskiem diagnostikas rīkiem kā LMST, DIBELS un Vekslera intelekta tests, kas palīdz agrīni diagnosticēt skolēnu vajadzības lasīšanas, matemātisko un citu prasmju uzlabošanai.

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/daudzveidigs-individualo-kompetencu-attistibas-atbalsts-ari-jaunaja-macibu-gada