CSDD velo drošības filma "Rullē droši!" (27:03)

 www.berniem.csdd.lv


 

Elektrodrošība

                                                  Informatīvie materiāli par elektrodrošībuInformatīvie materiāli par elektrodrošību                                                                                                                                                                     http://www.latvenergo.lv/                                                                                                                                                                                                    http://www.zibo.lv/                                                                                                  Datorspēles "Elektrība" un "Mags un Niks"

Papildmateriāli:

https://drive.google.com/file/d/1LnAfDSw4JSOOHpExtXxd2bSrLGWz9TDy/view?usp=sharing           https://drive.google.com/file/d/1gDOf4scs1GhrQb_-lHzKcxJkDg5ft1TU/view?usp=sharing   https://drive.google.com/file/d/1Xo7hIGsC5vIpksgjf1NjieYybX180vTY/view?usp=sharing    https://drive.google.com/file/d/1HFnleML6JP375FRiFu_vwbcSEm3YrjiR/view?usp=sharing 

Dziesma par elektrību  (2:51)

Dziesmas „Elektrība ir īsta!” animācijas klipa galvenais varonis ir Gudrais Ernests. Ernests ir uzmanīgi klausījies skolotāju un vecāku stāstītajā, tādēļ stāsta par to arī jums savā dziesmā. Jautāsiet, kāpēc tieši tā sauc šo puiku? Vairākus gadus atpakaļ Latvenergo speciālisti tika izveidojuši pamācoši izglītojošu projektu – pasakas par elektrību „Klausi elektrību!”. Pasaku galveno varoni sauc Nopietnais Ernests. Piecu pasaku garumā Ernests stāsta savus sapņus par gadījumiem, kad viņa radinieki neievērojot elektrodrošības noteikumus nonāk ļoti bīstamās situācijās.


 

Ugunsdrošība

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests piedāvā videofilmu un metodisko materiālu par drošības jautājumiem. Filma uzņemta, īstenojot Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstīto projektu „Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba un ugunsdrošības jautājumu aktualizēšana”. Video materiāls īpaši paredzēts bērniem un pusaudžiem. Filma sastāv no 4 daļām – 15 minūšu garām filmiņām par drošības jautājumiem katrā no gadalaikiem. Turpmāk tā tiks izplatīta skolās, kā arī demonstrēta ugunsdzēsēju daļās un dažādos ar drošību saistītos pasākumos.

Lai dzīvo bērni!

Filma „Lai dzīvo bērni!"  ir viens no pārliecinošākajiem uzskates līdzekļiem, kas parāda, atgādina un brīdina, ka nepareiza vai pārgalvīga rīcība ar elektrību, gāzi, uz autoceļa un ūdens, brīvā dabā un mežā apdraud cilvēka drošību.

2016. gada filma "Lai dzīvo berni" (37:01) 2015.gada filma "Lai Dzīvo bērni" (35:53)  2014.gada filma "Lai dzīvo bērni!" (36:34) 
2012.gada filma "Lai dzīvo bērni!" (53:40) 2010.gada filma "Lai dzīvo bērni!" (26:08)  2009.gada filma "Lai dzīvo bērni!" (22:13)
2008.gada filma "Lai dzīvo bērni!" (26:54)  2006.gada filma "Lai dzīvo bērni!" (31:53) 2005.gada filma "Lai dzīvo bērni!" (48:28)   
2004.gada filma "Lai dzīvo bērni!" (25:17)    

CITAS FILMAS

Dzīvo droši (26:57)

Bērnu drošības filma  (15:14)