NO KOLĒĢA MUTES DIEVA AUSĪ…

Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Tukāns ir dzimis un audzis Izvaltā, skolas gaitas aizritēja Izvaltas vidusskolā, kuru pabeidza 1981. gadā. Pēc tam Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā (DPI) studēja matemātikas un fizikas skolotāja profesiju. Vienu no divām studiju praksēm Jānis izgāja Krāslavas 1. vidusskolā, kuras direktors Staņislavs Leikučs vienudien ar humoru Jānim sacīja, lai nāk uz ģimnāziju strādāt, varbūt būs direktors… Pēc dažiem gadu desmitiem tā viss arī notika.

Informācija

Krāslavas ģimnāzijā 2021./2022.m.g. mācās 587 skolēni, pamatskolā – 474 skolēni, vidusskolā –113 skolēni.

 

 

17.maijā Krāslavas ģimnāzijā viesojās mūsu jaunie skolēni, kuri skolas durvis vērs tikai nākamgad. Patīkami ir saņemt pateicības vārdus no mūsu…

Lasīt vēl...

2022.gada 18. maijā  programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Krāslavas ģimnāzijas 9. klašu skolēni devās neparastā braucienā – mācību…

Lasīt vēl...

Zināmu apstākļu dēļ pēdējos divos gados daudz kas nenotika klātienē, bet gribējās jau satikties ar cilvēkiem, piedalīties pasākumos un braukt…

Lasīt vēl...

Krāslavas ģimnāzijas ģimenes sajūta ir notverta!

Pārliecinies pats!

Lasīt vēl...

10. maijā Krāslavas ģimnāzijas stadionā notika skolēnu sacensības futbolā.

Pamatskolas grupā (8.-9.klases) piedalījās 4 komandas, kuras pārstāvēja…

Lasīt vēl...

Eiropas sociālā fonda projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) interešu izglītības robotikas…

Lasīt vēl...

Dažādu mācību priekšmetu skolotāju sadarbības rezultātā var panākt, lai skolēnam veidotos plašāks, starpdisciplinārs priekšstats par apgūstamo tematu.…

Lasīt vēl...

Pienenīte, pienenīte
Sēd uz zaļas pakalnītes;
Iet garām mīļā saule,
Dod visām labu rītu.

/Rūdolfs Blaumanis/

Pateicoties APP projektam, ir iespēja…

Lasīt vēl...

28.aprīlī Krāslavas ģimnāzijā viesojās Rīgas Biznesa skolas pārstāve Alīna Anete Birnika, kura 10.klašu ģimnāzistiem novadīja nodarbību par radošumu…

Lasīt vēl...

2.semestrī 7. klases skolēni aizstāvēja savus projekta darbus par tēmu “Kā izmanto gāzes un šķidrumus ierīcēs?”. Skolēni izmantoja visus piedāvātos…

Lasīt vēl...