Krāslavas ģimnāzijas dalība projektos 2021./2022.m.g.

1. Eiropas sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” - projekta koordinatores Ilga Stikute un Silva Skride.

2. Latvijas Valsts simtgades iniciatīvas programma "Latvijas skolas soma" - koordinators Skaidrīte Gasperoviča.

3. Projekts "Mammadaba" 6.a klase  - skolotāja Silva Skride.

4. ES un Valsts atbalsta programma "Skolas piens" un "Skolas auglis".