Krāslavas ģimnāzijas dalība projektos 2023./2024.m.g.

1. Eiropas sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” - projekta koordinators Ilga Stikute.

2. Latvijas Valsts simtgades iniciatīvas programma "Latvijas skolas soma" - koordinators Skaidrīte Gasperoviča.

3. Projekts "ERASMUS+"  - ES programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta atbalstam Eiropā.- koordinatori Skaidrīte Gasperoviča un Ilona Stepiņa.

4. Starptautiska programma “KiVa” pāridarījumu mazināšanai skolu vidē - koordinators psihologs Velta Daņiļeviča.

5. Projekts "Mammadaba" 8.a klase  - skolotāja Silva Skride.

6. ES un Valsts atbalsta programma "Skolas piens" un "Skolas auglis". 

7. Projekts "Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas "Kontakts" iniciatīvu projektu īstenošanai"- koordinators Vija Konceviča.

8. Krāslavas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkurss "NNN - NAV NEKĀ NEIESPĒJAMA"- koordinators Vija Konceviča.