Krāslavas ģimnāzijas dalība projektos 2022./2023.m.g.

1. Eiropas sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” - projekta koordinators Ilga Stikute.

2. Latvijas Valsts simtgades iniciatīvas programma "Latvijas skolas soma" - koordinators Skaidrīte Gasperoviča.

3. Projekts "Mammadaba" 6.a klase  - skolotāja Silva Skride.

4. ES un Valsts atbalsta programma "Skolas piens" un "Skolas auglis". 

5. Projekts "Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas "Kontakts" iniciatīvu projektu īstenošanai"- koordinators Vija Konceviča.

6. Krāslavas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkurss "NNN - NAV NEKĀ NEIESPĒJAMA"- koordinators Vija Konceviča.