PSIHOLOĢISKĀ IZPĒTE SKOLĀ

Straujā dažādu tehnoloģiju attīstība mūsdienās rada papildus slodzi un paaugstinātas prasības ne tikai pieaugušajiem, bet jo īpaši bērniem. Pieaugot prasībām un dzīves tempam, pieaug arī emocionāla slodze, bieži parādās dažādas grūtības. Lai labāk saprastu sava bērna stiprās un vajās puses, saprastu, ko mēs varam prasīt no bērna un kas jau ir ārpus viņa spējām, lai laicīgi sniegt bērnam palīdzību un atbalstu, bieži vien ir vērts veikt bērna psiholoģisko izpēti.  Zinātnisku pamatotu testu lietošana paver iespējas izstrādāt precīzas un argumentētas pieejas skolēna attīstības veicināšanai, viņa vājo aspektu mazināšanai, izmantojot skolēna stiprās puses.

Jāatzīmē, lai veiktu bērnu psiholoģisko izpēti, nepieciešama bērna vecāku rakstiska atļauja.

Īsumā par metodikām, ko skolas psihologs izmanto savā darba praksē:

Vekslera bērnu intelekta tests  WISC-IV- izmanto bērna intelekta spēju noteikšanai, kas ir īpaši būtiska, ja vērojama garīga atpalicība vai specifiski mācīšanās iemaņu traucējumi. To izmanto arī uzmanības, aktivitātes traucējumu, runas un valodas traucējumu gadījumā, lai konkretizētu ar šiem traucējumiem saistītas pazīmes un izveidot rekomendācijas traucējumu novēršanai vai mazināšanai;

P.Harisones un T.Ouklanda Adaptīvās uzvedības novērtēšanas sistēmas tests ABAS-II-izmanto, lai noteiktu skolēna praktiskās prasmes ikdienas dzīves situācijās. Šāda izpēte īpaši svarīga, ja bērnam ir izteikti intelektuālo spēju traucējumi. Šī metodika sniedz informāciju par bērna sociālajām prasmēm, spēju orientēties apkārtējā vidē, parūpēties par sevi, organizēt savu atpūtu un regulēt savu darbošanos, kas ir būtiski gan skolā, gan mājās, kā arī palīdz noteikt bērna stiprās un vājās puses ne tikai mācībās, bet arī ārpus tām;

Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu tests LMST-II- metodikas palīdz noteikt mācību sasniegumus, kas būtiski specifisku mācīšanās iemaņu attīstības traucējumu precizēšanai. Ar testu iespējams izmērīt sasniegumus trīs akadēmisko zināšanu un iemaņu jomās- rakstīšanā, lasīšanā un matemātikā;

Ahenbaha uzvedības traucējumu novērtēšanas sistēmas tests-paredzēts skolēna uzvedības traucējumu noteikšanai. Metodika sniedz papildus informāciju par dažādām uzvedības īpatnībām un ļauj izstrādāt rekomendācijas uzvedības traucējumu novēršanai vai mazināšanai;

Latvijas Klīniskais personības tests (LKPT) ir Rīgas Stradiņa universitātē izstrādāts un Latvijas kultūrvidē standartizēts psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas instruments, lai vispusīgi un objektīvi novērtētu psihisko traucējumu simptomu intensitāti, personības iezīmes, funkcionēšanas grūtības un sociālās adaptācijas spējas Pēc testa aizpildīšanas elektroniskajā platformā psihologs saņem automātiski izveidotu testa atbilžu protokolu un klienta profilu grafiski uzskatāmā veidā, kas atvieglo atzinuma sastādīšanu un dokumentēšanu.

 

Tomēr jāsaprot, ka cilvēka problēmu cēloņi ne vienmēr ir tik skaidri saprotami.

Piemēram, ja bērnam ir grūtības skolā apgūt nepieciešamo mācību programmu, ir jāizvērtē, vai tās ir tikai bērna grūtības iemācīties lasīt vai grūtības izprast lasīto, vai tā ir, piemēram, disleksija?

Varbūt bērnam ir pazeminātas uzmanības koncentrēšanas un noturības spējas vai uzmanības deficīts un hiperaktivitāte (UDHS)?

Vai tās ir grūtības ar impulsu kontroli?

Psiholoģiskie testi dod iespēju izprast katra klienta problēmas būtību un atrast labākos veidus, lai tās risinātu. Taču pilnvērtīgai grūtību izvērtēšanai vienmēr ir svarīga dažādu speciālistu sadarbība, piemēram, psihologa, neirologa, logopēda, ārsta. Svarīgi ir veikt arī fizioloģisko maņu (piemēram, dzirdes, redzes) pārbaudi, lai pārliecinātos vai tas nerada papildus grūtības.

Psiholoģiskās izpētes galvenais mērķis ir palīdzēt!

Psiholoģisko izpēti varētu salīdzināt ar medicīnisko palīdzību. Ja Jums ir kaut kādi fiziski simptomi, kuru dēļ jūtaties slikti, tad Jūs apmeklējat savu ģimenes ārstu, lai viņš izvērtē, vai Jums nav nepieciešams saņemt nosūtījumu uz citiem papildus izmeklējumiem, lai varētu saprast, kas izraisa šos fiziskos simptomus. Iegūtie rezultāti palīdz izstrādāt turpmāko ārstēšanās plānu.

Minētās metodikas bērnu izpētē kopš 2013.gada tiek izmantotas arī Krāslavas ģimnāzijā.

 Psihologa galvenais pienākums skolā ir palīdzēt ne tikai ikvienam bērnam, bet arī skolotājiem un bērnu vecākiem.

Taču ir jāatceras- tikai kopīgi veicot atbalsta pasākumus, var sasniegt vēlamo mērķi- mazināt traucējumus, ja tie tiek konstatēti, un uzlabot bērna pašvērtējumu un dzīves kvalitāti.

 

Krāslavas ģimnāzijas psiholoģe Velta Daņiļeviča

 

Mācīšanās traucējumi

 

Mācīšanās traucējumi. Kā palīdzēt bērnam, kam mācīšanās sagādā grūtības?

Lasīt tālāk...


 

 

 

Pirmās psiholoģiskās palīdzības (PPP) rokasgrāmata pusaudžiem - Plaukstas likums

 

Pirmā psiholoģiskā palīdzība

Veselības ministrija kopā ar pusaudžu psihoterapeitu Nilu Konstantinovu izstrādāja pirmās psiholoģiskās palīdzības (PPP) rokasgrāmata pusaudžiem! 
PPP rokasgrāmatā apkopotas pamatzināšanas, tehnikas un prasmes, kas pusaudzim palīdz izvairīties no mentālās veselības problēmām, atpazīt tās un sniegt pirmo palīdzību sev pašam vai draugam.

Lasīt tālāk...


 

Ārkārtas situācijas laikā noteikto ierobežojumu dēļ mainīta dienaskārtība un ierobežotas ikdienas aktivitātes.

Tas izmaina dienas ritmu ģimenēs, vecākiem nav viegli strādāt un uzraudzīt bērnus, bieži vien paaugstinās negatīvo emociju līmenis, arī paškontrole kļūst apgrūtināta.

 Speciālisti iesaka stingri izplānot vecāku un bērnu dienas gaitas, veikt kopējas aktivitātes un pret šo laiku izturēties kā ārkārtas situāciju, kurā daudzas prasības un noteikumi ģimenē mainās.

Lasīt tālāk...


 

Pirmo klašu skolēnu vecākiem! 

Apsēžoties skolas solā gandrīz katrs no mums ir nonācis situācijā, kad šķiet - netieku līdzi skolotājas norādījumiem. Kādam vajag uzmanīgāk ieklausīties, kādam paskaidrot vēlreiz, kādam citam - pārlasīt un apdomāt. Bet ko darīt tad, ja tomēr nepadodas lasīšana vai rakstīšana, kā arī matemātiskas darbības izrādās pārāk sarežģītas. Šādu grūtību apzīmējums, iespējams, ir mācīšanās traucējumi. 

Lasīt tālāk...