Krāslavas ģimnāzijas interešu izglītības grupas

2022./2023.m.g.

Pulciņa nosaukums Pulciņa vadītājs
Tautas dejas “Ritenītis” Marta Andrukoviča
Tautas dejas “Rakari” Marta Andrukoviča
Vides pulciņš „Saulespuķe” Ināra Grāve
Vokālā studija “Puķuzirnis” Ilona Aprupe
Koris 1.-4.klases Ilona Aprupe
Popgrupa “Notiņas” Ināra Krute
Debašu klubs Daina Andžāne
Skolas novadpētniecības pulciņš Inga Makņa
Bērnu klubs „Spicais”  Velta Daņiļeviča
 Hip Hop pulciņš   Ričards Škagals
Vizuālās mākslas pulciņš Olita Truskovska