NO KOLĒĢA MUTES DIEVA AUSĪ…

Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Tukāns ir dzimis un audzis Izvaltā, skolas gaitas aizritēja Izvaltas vidusskolā, kuru pabeidza 1981. gadā. Pēc tam Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā (DPI) studēja matemātikas un fizikas skolotāja profesiju. Vienu no divām studiju praksēm Jānis izgāja Krāslavas 1. vidusskolā, kuras direktors Staņislavs Leikučs vienudien ar humoru Jānim sacīja, lai nāk uz ģimnāziju strādāt, varbūt būs direktors… Pēc dažiem gadu desmitiem tā viss arī notika.

Informācija

Krāslavas ģimnāzijā 2021./2022.m.g. mācās 587 skolēni, pamatskolā – 474 skolēni, vidusskolā –113 skolēni.

 

 

 Krāslavas Valsts ģimnāzijas interešu izglītības grupas

2021./2022.m.g.

Pulciņa nosaukums Pulciņa vadītājs
Tautas dejas “Ritenītis” Marta Andrukoviča
Tautas dejas “Rakari” Marta Andrukoviča
Eiropas parlamenta vēstnieku skola Viktorija Naļivaiko
Vides pulciņš „Saulespuķe” Ināra Grāve
Vides izziņas pulciņš “Augšdaugava” Līvija Malahovska
Sporta pulciņš “Volejbols” Dmitrijs Duškins
Sporta pulciņš "Volejbols" Natālija Raudive
Vokālā studija “Puķuzirnis” Ilona Aprupe
Koris 1.-4.klases Ilona Aprupe
Koris "LIRA" 5.-9.klases Ilona Aprupe
Novada zēnu kora grupa „Bundzinieki” Ilona Aprupe
Popgrupa “Notiņas” Ināra Krute
Vokālā studija “Smaids’ Ludmila Artemenkova
Teātra sporta pulciņš “Vārna” Daina Andžāne
Debašu klubs Daina Andžāne
Skolas novadpētniecības pulciņš Inga Makņa
Bērnu klubs „Spicais”  Velta Daņiļeviča
  Popgrupa "Podziņas"    Valentīna Geka
Vizuālās mākslas pulciņš Olita Truskovska