NO KOLĒĢA MUTES DIEVA AUSĪ…

Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Tukāns ir dzimis un audzis Izvaltā, skolas gaitas aizritēja Izvaltas vidusskolā, kuru pabeidza 1981. gadā. Pēc tam Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā (DPI) studēja matemātikas un fizikas skolotāja profesiju. Vienu no divām studiju praksēm Jānis izgāja Krāslavas 1. vidusskolā, kuras direktors Staņislavs Leikučs vienudien ar humoru Jānim sacīja, lai nāk uz ģimnāziju strādāt, varbūt būs direktors… Pēc dažiem gadu desmitiem tā viss arī notika.

Informācija

Krāslavas Valsts ģimnāzijā 2020./2021.m.g. mācās 600 skolēni, pamatskolā – 489 skolēni, vidusskolā –111 skolēni.

1.- 9. klasēs ir 24 klašu komplekti, savukārt 10.-12. klasēs 6 klašu komplekti.

 

 

 Krāslavas Valsts ģimnāzijas interešu izglītības grupas

2020./2021.m.g.

Pulciņa nosaukums Pulciņa vadītājs
Tautas dejas “Ritenītis” Inta Beikule
Tautas dejas “Rakari” Ingrīda Grišāne
Tautas dejas “Jumis” Marta Andrukoviča
Vides pulciņš „Saulespuķe” Ināra Grāve
Vides izziņas pulciņš “Augšdaugava” Līvija Malahovska
Sporta pulciņš “Volejbols” Dmitrijs Duškins
Sporta pulciņš “Volejbols” Dmitrijs Silovs
Vokālā studija “Puķuzirnis” Ilona Aprupe
Koris 1.-4.klases Ilona Aprupe
Koris 5.-9.kl. “Lira” Ilona Aprupe
Novada zēnu kora grupa „Bundzinieki” Ilona Aprupe
Popgrupa “Notiņas” Ināra Krute
Vokālā studija “Smaids’ Ludmila Artemenkova
Teātra sporta pulciņš “Vārna” Daina Andžāne
Debašu klubs Daina Andžāne
Skolas novadpētniecība Inga Makņa
Bērnu klubs „Spicais” Velta Daņiļeviča