Krāslavas Valsts ģimnāzijas interešu izglītības grupas

2021./2022.m.g.

Pulciņa nosaukums Pulciņa vadītājs
Tautas dejas “Ritenītis” Marta Andrukoviča
Tautas dejas “Rakari” Marta Andrukoviča
Eiropas parlamenta vēstnieku skola Viktorija Naļivaiko
Vides pulciņš „Saulespuķe” Ināra Grāve
Vides izziņas pulciņš “Augšdaugava” Līvija Malahovska
Sporta pulciņš “Volejbols” Dmitrijs Duškins
Sporta pulciņš "Volejbols" Natālija Raudive
Vokālā studija “Puķuzirnis” Ilona Aprupe
Koris 1.-4.klases Ilona Aprupe
Koris "LIRA" 5.-9.klases Ilona Aprupe
Novada zēnu kora grupa „Bundzinieki” Ilona Aprupe
Popgrupa “Notiņas” Ināra Krute
Vokālā studija “Smaids’ Ludmila Artemenkova
Teātra sporta pulciņš “Vārna” Daina Andžāne
Debašu klubs Daina Andžāne
Skolas novadpētniecības pulciņš Inga Makņa
Bērnu klubs „Spicais”  Velta Daņiļeviča
  Popgrupa "Podziņas"    Valentīna Geka
Vizuālās mākslas pulciņš Olita Truskovska