Informācija

Krāslavas Valsts ģimnāzijā 2020./2021.m.g. mācās 595 skolēni, pamatskolā – 485 skolēni, vidusskolā –110 skolēni.

1.- 9. klasēs ir 24 klašu komplekti, savukārt 10.-12. klasēs 6 klašu komplekti.

 

 

Pasaules lielākajā mācību stundā aicina domāt par pasauli pēc pandēmijas

Šī gada rudenī vienlaikus vairāk nekā simts pasaules valstīs norisināsies akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”, aicinot ikvienu apstāties un aizdomāties par to, kādu vēlamies redzēt pasauli pēc pandēmijas. Akcijai jau sesto gadu UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina pievienoties arī Latvijas izglītības iestādes.

 

 Krāslavas Valsts ģimnāzijas interešu izglītības grupas

2020./2021.m.g.

Pulciņa nosaukums Pulciņa vadītājs
Tautas dejas “Ritenītis” Inta Beikule
Tautas dejas “Rakari” Ingrīda Grišāne
Tautas dejas “Jumis” Marta Andrukoviča
Vides pulciņš „Saulespuķe” Ināra Grāve
Vides izziņas pulciņš “Augšdaugava” Līvija Malahovska
Sporta pulciņš “Volejbols” Dmitrijs Duškins
Sporta pulciņš “Volejbols” Dmitrijs Silovs
Vokālā studija “Puķuzirnis” Ilona Aprupe
Koris 1.-4.klases Ilona Aprupe
Koris 5.-9.kl. “Lira” Ilona Aprupe
Novada zēnu kora grupa „Bundzinieki” Ilona Aprupe
Popgrupa “Notiņas” Ināra Krute
Vokālā studija “Smaids’ Ludmila Artemenkova
Teātra sporta pulciņš “Vārna” Daina Andžāne
Debašu klubs Daina Andžāne
Skolas novadpētniecība Inga Makņa
Bērnu klubs „Spicais” Velta Daņiļeviča

 

Vides pulciņš „Saulespuķe”

Krāslavas Valsts ģimnāzijas Vides pulciņš „Saulespuķe” darbojas galvenokārt kā Krāslavas mazpulks „Saulespuķe”, tā mūs dēvē Latvijas Mazpulku padomē. Līdz ar to galvenā sadarbība ir ar Latvijas mazpulku padomes vadītājiem, Rīgas klubiņa biedriem un aktīvistiem.

 Lasīt tālāk...