Krāslavas ģimnāzijas himna

Jau tālu pagātnē ir bērnu dienas,

Un arvien ātrāk griežas laika rats;

Bet, mana labā skola, vēl arvienu

Uz Tavu pusi vēršas acu skats.

Vai augstu kalnā esi Tu vai lejā,

Vai Tevi kastaņi vai tūjas skauj -

Mēs vienmēr esam pusceļā uz Tevi,

Jo zināšanu ceļam gala nav.

Par ģimnāziju Tevi lepni saucam,

Par gaismas pili arī godājam,

Bet paliec - mana mīļā skola, baltā-

Tev manā sirdī cita vārda nav.

Literārā pulciņa "Vārsma" vārdi

Staņislava Čužāna mūzika

Skolas karogs

Pirmo reizi skolas vēsturē karogs tika iedibināts 20. gadsimta 70. gados. Vienā pusē uz sarkana fona bija skolas - grāfu Plāteru pils attēls, apvīts ar ozola zariem un augšā piecstūraina zvaigzne, uzraksts : Krāslavas 1. vidusskola. Otrajā pusē – Padomju Latvijas ģerbonis ar boļševistisko saukli.

Otrais karogs tapa 1993. gadā par godu skolas 70. gadu jubilejai. To skolai uzdāvināja skolotāju kolektīvs. Uz zilās krāsas fona bija grāfu Plāteru pils attēls un uzraksts – Krāslavas ģimnāzija.

2008. gadā skolai tika piešķirts Valsts ģimnāzijas statuss, Krāslavas novada dome finansēja jauna karoga izgatavošanu. Saglabāts otrā karoga noformējums, bet uzraksts ir Krāslavas Valsts ģimnāzija, karoga otrajā pusē devīze: Mainies uz augšu. 2008. gada 23. maijā karogu iesvētīja Krāslavas Romas katoļu baznīcā priesteris Eduards Voroņeckis un skolas absolvents, Šķaunes baznīcas prieteris Aivars Kursītis. Iesvētīšanas ceremonijā piedalījās viss skolas kolektīvs.