Jānis Tukāns - direktors

Ilga Stikute - direktora vietniece metodiskajā darbā

Vija Konceviča - direktora vietniece ārpusklases darbā

Janīna Samsanoviča - direktora vietniece mācību darbā 1.-6.klasēs

Sandra Nemeņonoka - direktora vietniece mācību darbā 7.-12.klasēs