Audzināšanas darba plāns

Audzināšanas darba plānu var apskatīt šeit.


 

Spēle - viktorīna par Krāslavu

,,KRĀSLAVAS NOVADS LATVIJAS VALSTS 100 GADU VAINAGA PINUMĀ”

IZGLĪTOJOŠĀ SPĒLE 5.-12. KLAŠU SKOLĒNIEM

KRĀSLAVAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA NOVADPĒTNIECĪBAS RADOŠĀ DARBNĪCA «JĀŅTĀRPIŅI» 2018

SPĒLE - VIKTORĪNA

http://www.bibliotekakraslava.lv/bernu-lit-nodala/mes-piedavajam

lejupielādēt šeit ... (MS PowerPoint fails - 68.4 MB)

Atbildes var apskatīt šēit https://www.slideshare.net/kncbibl/sple-viktorna-krslavas-novads-latvijas-valsts-100-gadu-vainaga-pinum


 

Iemaņas veiksmīgai saskarsmei!

Veiksmīgi noslēgusies apmācību programma "Zinu! Protu! Varu! Iemaņas veiksmīgai saskarsmei"

http://www.nvotv.lv/lv/raksts/470/noslegusies-apmacibu-programma-zinu-protu-varu-iemanas-veiksmigai-saskarsmei/

Zinu.Protu.Varu.Metod.mat_LV

Apmācības programma “Zinu! Protu! Varu! Iemaņas veiksmīgai saskarsmei” tika izstrādāta projekta gaitā, kuru īstenoja nodibinājums „ECO PARTNERS” un biedrība „Sociālās Alternatīvas Institūts”. Apmācības programma bija inovatīvs sociālais pakalpojums ģimenēm ar bērniem, kurās viens vai abi vecāki atrodas ārzemēs, Programmas mērķis bija samazināt viņu sociālās atstumtības risku un veicināt integrāciju sabiedrībā.

Apmācību programma bija paredzēta bērniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Nodarbības tika balstītas uz bērna un pieaugušā distancētu mijiedarbību, lai paplašinātu un stiprinātu bērnu kontaktus ar vecākiem. Tāpat projekta ietvaros tika piedāvātas dažādu veidu konsultācijas vecākiem.