Vēsture un kino

Viena no tēmām, kurai šogad ar 10.b klasi pievērsām  uzmanību integrētajā mācību priekšmetā - Vēsture un sociālās zinātnes, ir vēstures interpretācijas un kino loma vēstures izpratnē.

Skolēni veica aptauju un noskaidroja, ka viens no populārākajiem vēstures periodiem viņu radinieku un draugu vidū ir Ulmaņlaiki, tāpēc pētījām šī laikposma atspoguļojumu  gan rakstītajos , vizuālajos vēstures avotos, vēsturnieku pētījumos un analizējām vēstures mītus par “labajiem Ulmaņlaikiem”.     

Lasīt tālāk...


 

Kino visiem un visur Latvijā

Es domāju, ka mākslas darbs nav saprašanai: tas nav matemātikas uzdevums vai zinātnisks raksts,

filma tāpat kā mūzika ir uztverama ar emocijām, nevis prātu.

Laila Pakalniņa, režisore

 

Latvijas Kinematogrāfistu savienības projekta “Kino visiem un visur Latvijā” aktivitātes izglītības iestādēs kopš 2018. gada tiek nodrošinātas sadarbībā ar programmu “Latvijas skolas soma”.

Lasīt tālāk...


 

Ziemassvētki apkārt zemeslodei

Mācību gada 1.semestra noslēgumā, 17.12.2020. Krāslavas Valsts ģimnāzijā notika Ziemassvētku koncerts tiešsaistē ''Ziemassvētki apkārt zemeslodei''. 1.-4.klašu skolēni devās muzikālā ceļojumā programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Ziemassvētki ir laiks, kuru gaida visā pasaulē. Mēs visi zinām, kā svin svētkus pie mums Latvijā un mūsu ģimenēs, bet vai zinām, ka Ziemassvētki Portugālē, Austrālijā un Argentīnā nebūt nav tādi paši? Šī koncertprogramma ir veidota kā koncertstāsts, kas mūzikas valodā atklāj daudzveidīgas Ziemassvētku tradīcijas visā pasaulē, arī bērniem iesaistoties kopīgā dziedāšanā. Koncertstāstu papildina īpaši šai programmai sagatavoti videomateriāli. 

Lasīt tālāk...


 

Programma "Latvijas skolas soma"

Kultūrizglītības programma "Latvijas skolas somaProgramma "Latvijas skolas soma"" ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas. 

"Latvijas skolas soma" veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Vairāk informācijas skatīt šeit: https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/