Priekšsēdētājs: Aigars Staņēvičs
Priekšsēdētāja vietnieks: Normunds Andžāns
Padomes sekretāre: Krīstīne Daļecka 
Valdes locekļi: Evita Gorenko
                       Viktorija Širokina   
                       Elizabete Križanovska   
Padomes locekļi: Alise Sardiko  
                          Samanta Prikšāne  
                          Līva Māra Mukāne  
                          Renāts Maksimovs   
                          Armands Vagals  
 Padomes konsultante: Vija Konceviča