Priekšsēdētājs: Aigars Staņēvičs
Padomes sekretāre: Krīstīne Daļecka 
Valdes locekļi: Viktorija Širokina   
                      
Padomes locekļi: Alise Sardiko  
                          Samanta Prikšāne  
                          Armands Vagals  
 Padomes konsultante: Vija Konceviča