Projekts "Vienā virzienā!"

Sagaidot Starptautisko jaunatnes dienu, Krāslavas novada pašvaldībā projekta „Vienā virzienā!” ietvaros tika organizēts 1. Jauniešu forums.

Neskatoties uz vasaras brīvlaiku, jauniešu aizņemtību un citiem šķēršļiem, 11. augustā Krāslavā svaigā gaisā pulcējās jaunieši un jauniešu atbalsta personas no dažādām izglītības iestādēm un organizācijām, lai stiprinātu sadarbību jaunatnes lietu jomā. Forumā piedalījās 38 novada jaunieši un jaunatnes darbā iesaistītās personas. Aktivitāšu ietvaros tika likti pamati starpinstitūciju sadarbībai jaunatnes lietu jomā. Konferences ietvaros jaunieši izpētīja un izanalizēja sev aktuālos jautājumus, pieskaroties tādām tēmām kā līdzdalība un informācijas pieejamība.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

Vairāk informācijas šeit - 

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/jauniesu-forums-kraslavas-novada.html 

PROJEKTA „VIENĀ VIRZIENĀ!” IETVAROS TIKA ORGANIZĒTS 2. JAUNIEŠU FORUMS

10. septembrī Krāslavā, Bērnu un jauniešu centra teritorijā notika 2. Jauniešu forums projekta „Vienā virzienā!” ietvaros. Svaigā gaisā pulcējās jaunieši no Dagdas un Krāslavas pilsētām un pagastiem.

Foruma mērķis: izveidot un stiprināt sadarbību jaunatnes lietu jomā starp Dagdas un Krāslavas novadiem, veicināt starpinstitūciju sadarbību, pilnveidot personu darbā ar jauniešiem kapacitāti, jaunas darba grupas (komandas) un sadarbības izveide vienotas jaunatnes politikas koordinēšanai apvienotajā novadā. Forumā piedalījās 38 jaunieši un jaunatnes darbā iesaistītās personas. Pasākuma tēma „Jauniešu interešu ievērošana un vienlīdzība”...

Vairāk informācijas šeit - 

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/projekta-viena-virziena-ietvaros-tika-organizets-2-jauniesu-forums.html