NO KOLĒĢA MUTES DIEVA AUSĪ…

Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Tukāns ir dzimis un audzis Izvaltā, skolas gaitas aizritēja Izvaltas vidusskolā, kuru pabeidza 1981. gadā. Pēc tam Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā (DPI) studēja matemātikas un fizikas skolotāja profesiju. Vienu no divām studiju praksēm Jānis izgāja Krāslavas 1. vidusskolā, kuras direktors Staņislavs Leikučs vienudien ar humoru Jānim sacīja, lai nāk uz ģimnāziju strādāt, varbūt būs direktors… Pēc dažiem gadu desmitiem tā viss arī notika.

Informācija

Krāslavas ģimnāzijā 2021./2022.m.g. mācās 587 skolēni, pamatskolā – 474 skolēni, vidusskolā –113 skolēni.

 

 

Teātra pulciņa radošums, spilgtas emocijas, noskaņa…

Jau vairākus gadus Krāslavas novada bērni un jaunieši, darbojoties interešu izglītības teātra mākslas jomas pulciņos, radoši un veiksmīgi piedalījušies Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivālā “...un es iešu un iešu!”, ko organizē Valmieras Viestura vidusskola sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Lasīt tālāk...