Mācību filmas

Slimību profilakses un kontroles centrs, sadarbībā ar nozares speciālistiem, ir izstrādājis mācību filmu par roku higiēnas ievērošanu "Par Janča punci un tīrām rokām" un mācību filmas ņirgāšanās profilaksei skolas vidē "Katrīna" un interneta vidē "Roberts".

Mācību filmas par roku higiēnas ievērošanu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem (bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem) mērķis ir sniegt informāciju un attīstīt izpratni par roku mazgāšanas nozīmi un nepieciešamību, kā arī veicināt pareizas roku mazgāšanas tehnikas apgūšanu un pielietošanu.


 

Mācību filmu emocionālās labklājības veicināšanai mērķis ir motivēt 11 - 15 gadus vecus skolēnus izprast ņirgāšanās negatīvās sekas un neiesaistīties ņirgāšanās upura pazemošanā, rosināt nenoklusēt problēmu un meklēt palīdzību, kā arī sniegt praktiskus padomus kā sevi pasargāt no ņirgāšanās skolā un interneta vidē. Tāpat filmās netieši uzrunāti arī pedagogi un vecāki, rosinot atpazīt ņirgāšanos, pievērst tai pastiprinātu uzmanību un aktīvi iesaistīties ņirgāšanās situāciju risināšanā.

https://www.youtube.com/watch?v=lTGqR50Pfv0&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=OvbNOHJ-7hI&feature=emb_logo


 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi informatīvas videofilmas par bērnu un pusaudžu savstarpēju pazemošanu internetā. Šis videomateriāls ir izmantojams arī klases audzināšanas stundās, runājot par šīm problēmām.