ERASMUS+ KRĀSLAVAS ĢIMNĀZIJĀ

 

 Krāslavas ģimnāzijas skolotāji piedalās projekta “ERASMUS+” pedagogu profesionālās pilnveides kursos “Using Technology in the Classroom / Informācijas tehnoloģiju pielietošana mācību stundās” Horvātijā, Splitā.

 

#ERASMUS+