"ERASMUS+" PROJEKTS KRĀSLAVAS ĢIMNĀZIJĀ

Krāslavas ģimnāzijas 6 skolotāji 2023.gada beigās piedalījās projekta “ERASMUS+” pedagogu profesionālās pilnveides kursos “Using Technology in the Classroom / Informācijas tehnoloģiju pielietošana mācību stundās” Horvātijā, Splitā. Projektu Valsts izglītības attīstības aģentūrai (VIAA) iesniedzām jau februāŗī un ar nepacietību gaidījām atbildi. Vasarā atnāca VIAA atbilde - mūsu projekts atbalstīts!

Mūsu uzņemošā organizācija ir pieaugušo izglītības centrs "Ustanova za obrazovanje odraslih Maksima", tas ir, ERASMUS+ Courses Croatia (Horvātijā). Mēs apguvām - kā sagatavoties dažādu IKT rīku, aplikāciju un tīmekļa platformu ieviešanai mācību stundās, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošanu klasē, lai veicinātu motivāciju un radošumu, runājām par Mākslīgo intelektu un apguvām CHAT GPT, PIXABAY, ADOBE, WORDPRESS, QR kodu izmantošanu, Wordwall, CANVA, GENIALLY, Padlet, MOODLE, Quizlet, digitālo tehnoloģiju pielietošanu svešvalodu mācīšanās procesā, kā arī speciālās izglītības vajadzībām, praktiskās iemaņas, kā veidot augstāka līmeņa prezentācijas un kombinētās mācīšanās metodes.

Turpini lasīt šeit - https://kvg.lv/zinas/pilns-raksts?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=917&cHash=764d6c2c4da4261070cc1b24be2aa5f7 

ERASMUS+ MĀCĪBU UN PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS

Pirmo gadu Krāslavas ģimnāzijā tiek īstenots ERASMUS+ projekts. Un kā pirmo aktuālo mācību materiālu skola izvēlējās apgūt un attīstīt prasmes informācijas tehnoloģiju jomā.  “Using Technology in the Classroom” (“Informācijas tehnoloģiju pielietošana mācību stundās”) ir pirmā mācību tēma, kuru oktobra beigās mūsu skolotāji apguva Horvātijas piekrastes pilsētā Splitā.

Milzīgs darbs ir ieguldīts, lai mēs tiktu uz Horvātiju, kur mūsu pedagogiem iemācīja, parādīja un paši skolotāji varēja pārbaudīt kā lietot IT digitālos rīkus. Daudzus rīkus skolotāji iemācījās mājsēdes laikā, bet tikpat daudz vai vēl vairāk iemācījās starptautiskā “ERASMUS+” programmā. Pedagogi ne vien attīstīja savas prasmes IT jomā, bet arī iepazinās ar Eiropas kolēģu pieredzi un iemācījās attālāku sadarbības partneru redzeslauku, kā, piemēram, no tālās Martinikas. Pedagogi no Dienvidamerikas ieradās kuplā skaitā un aktīvi piedalījās aktivitātēs kopā ar mums.

Turpini lasīt  šeit - https://kvg.lv/zinas/pilns-raksts?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=905&cHash=82ca3b76967b6cb04209b70a918a6389 

ERASMUS+ KRĀSLAVAS ĢIMNĀZIJĀ

 

 Krāslavas ģimnāzijas skolotāji piedalās projekta “ERASMUS+” pedagogu profesionālās pilnveides kursos “Using Technology in the Classroom / Informācijas tehnoloģiju pielietošana mācību stundās” Horvātijā, Splitā.

 

#ERASMUS+