NO KOLĒĢA MUTES DIEVA AUSĪ…

Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Tukāns ir dzimis un audzis Izvaltā, skolas gaitas aizritēja Izvaltas vidusskolā, kuru pabeidza 1981. gadā. Pēc tam Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā (DPI) studēja matemātikas un fizikas skolotāja profesiju. Vienu no divām studiju praksēm Jānis izgāja Krāslavas 1. vidusskolā, kuras direktors Staņislavs Leikučs vienudien ar humoru Jānim sacīja, lai nāk uz ģimnāziju strādāt, varbūt būs direktors… Pēc dažiem gadu desmitiem tā viss arī notika.

Informācija

Krāslavas ģimnāzijā 2021./2022.m.g. mācās 587 skolēni, pamatskolā – 474 skolēni, vidusskolā –113 skolēni.

 

 

Mazpulka „Saulespuķe” vārds 2021.gada Latvijas Mazpulku kalendārā

Jau darbojoties attālināti, Krāslavas Valsts ģimnāzijas vides pulciņa – mazpulka „Saulespuķe” dalībnieki atsaucās uz Latvijas Mazpulku padomes aicinājumu piedalīties meža konkursā „12 mēneši mežā”, gan zīmējot, gan aprakstot mežā veicamos darbus gada laikā – 12 mēnešos. Labākos darbus konkursa organizētāji vēlējās izmantot jaunā, 2021. gada kalendāra noformēšanai.
No mūsu mazpulcēniem atsaucās 8.b klases skolniece Karīna Lukjanska. Viņas zīmējums un apraksts tika uzskatīts par labu esam, lai to ievietotu jaunā gada kalendārā.
Un tā nu 30.decembrī saņēmām jaunos kalendārus un … septembra mēneša kalendāra lapā – mūsu Karīnas zīmējums!
Karīna saņēma arī pateicības rakstu par aktīvu piedalīšanos konkursā. Laba dāvana Jaunajā 2021.gadā Karīnai un lepnums mazpulkam „Saulespuķe”!
Kalendāru ar mūsu Karīnas zīmējumu un ierakstu par piedalīšanos konkursā var ieraudzīt 212. kabinetā.

Ināra Grāve,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
vides pulciņa – mazpulka „Saulespuķe” vadītāja


 

Vides pulciņš „Saulespuķe”

Krāslavas Valsts ģimnāzijas Vides pulciņš „Saulespuķe” darbojas galvenokārt kā Krāslavas mazpulks „Saulespuķe”, tā mūs dēvē Latvijas Mazpulku padomē. Līdz ar to galvenā sadarbība ir ar Latvijas mazpulku padomes vadītājiem, Rīgas klubiņa biedriem un aktīvistiem.

Lasīt tālāk...