Skolā tiek īstenotas 4 izglītības programmas:

  • Pamatizglītības programma (1.-9.klasēs)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
  • Vispārējās vidējās izglītības programma (10.-12.klasēs)