Skolā tiek īstenotas 7 izglītības programmas:

  • Pamatizglītības programma (1.-8.klasēs)
  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klasēs) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (9.klasēs)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (12.klasēs)
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (12.klasēs)
  • Vispārējās vidējās izglītības programma (10.-11.klasēs)