Skolā tiek īstenotas 7 izglītības programmas:

  • Pamatizglītības programma (1.-7.klasē)
  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (8.-9.klasēs)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (11.—12.klasēs)
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (11.—12.klasēs)
  • Vispārējās vidējās izglītības programma (10.klasē)