100 Labo darbu maratons

Sagaidot skolas 100 gadu jubileju, arī 11.a klase iesaistās 100 labo darbu maratonā.
Un, lūk, skolas priekšā top simtgadei veltīta puķudobe. Gaidīsim pavasari!

Ingrīda Grišāne,

11.a klases audzinātāja