CEĻĀ UZ KRĀSLAVAS ĢIMNĀZIJAS 100 GADU JUBILEJU

Jauns gads nāk ar jaunām cerībām, idejām, labiem darbiem, domām…

Gaidot Krāslavas ģimnāzijas 100 gadu jubileju, un, lai padarītu skolu interesantāku un pievilcīgāku, kāds skolas kāpņu posms ir ieguvis krāsas un vārdus. Atgriežoties pēc brīvlaika, skolēniem, it īpaši mazākajiem, bija jauks pārsteigums - ikviens apstājās, pirms doties tālāk. Sākumskolēni par  kāpņu pārvērtībām saka:

- ”Var mācīties vārdus.”

- “Var jauki iesākt dienu!”

- “Lasu vārdus, kuri patīk.”

- “Jautrās kāpnes!”

Lai kāpnes priecē un ikdienas steigā liek nedaudz apstāties un padomāt!

Vēlamies pateikties mūsu skolēna māmiņai, talantīgam un vienkārši labam cilvēkam Aijai Trunovičai - Stivriņai par veltīto laiku, padomu un palīdzību kāpņu apgleznošanā!

Rasma Krumpāne, 

sākumskolas skolotāja