NO KOLĒĢA MUTES DIEVA AUSĪ…

Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Tukāns ir dzimis un audzis Izvaltā, skolas gaitas aizritēja Izvaltas vidusskolā, kuru pabeidza 1981. gadā. Pēc tam Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā (DPI) studēja matemātikas un fizikas skolotāja profesiju. Vienu no divām studiju praksēm Jānis izgāja Krāslavas 1. vidusskolā, kuras direktors Staņislavs Leikučs vienudien ar humoru Jānim sacīja, lai nāk uz ģimnāziju strādāt, varbūt būs direktors… Pēc dažiem gadu desmitiem tā viss arī notika.

Informācija

Krāslavas Valsts ģimnāzijā 2020./2021.m.g. mācās 600 skolēni, pamatskolā – 489 skolēni, vidusskolā –111 skolēni.

1.- 9. klasēs ir 24 klašu komplekti, savukārt 10.-12. klasēs 6 klašu komplekti.

 

 

DIREKTORA APSVEIKUMS

Par šo dīvaino, nu jau gandrīz aizgājušo, gadu noteikti tiks sarakstītas grāmatas, veidotas filmas, skolas absolventiem pēc daudziem gadiem nebūs…

Lasīt vēl...

Es domāju, ka mākslas darbs nav saprašanai:

 tas nav matemātikas uzdevums vai zinātnisks raksts,

filma tāpat kā mūzika ir uztverama ar emocijām,

n…

Lasīt vēl...

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 10.-12. klašu Vācu valodas valsts 51. olimpiādes 2.posma rezultāti

1. vieta - Evita Gorenko /10.kl./ 

Paldies…

Lasīt vēl...

Pandēmija šogad izraisīja daudz izmaiņu un aizliegumu. Gadu mijā šoreiz sportisti nesatikās kopā tradicionālajā svinīgajā ceremonijā, tomēr…

Lasīt vēl...

Mācību gada 1.semestra noslēgumā, 17.12.2020. Krāslavas Valsts ģimnāzijā notika Ziemassvētku koncerts tiešsaistē ''Ziemassvētki apkārt zemeslodei''. …

Lasīt vēl...

Ziemassvētku prieku veido tā gaidīšanas laiks. Adventa laiku es pavadu, lasot grāmatas. Bibliotekāre Viktorija man ieteica izlasīt jaunu grāmatu, ko…

Lasīt vēl...

Sudrabiņa lietus lija
Ziemassvētku vakarā:
Visi sīki žagariņi
Sudrabiņu risināja.

 

Sniedzi, sniedzi baltais sniedziņ,
Apklāj zemes melnumiņu,
Ar…

Lasīt vēl...

Latvijas Kultūras akadēmija jau devīto gadu rīko konkursu Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu un mākslas un mūzikas skolu vecāko kursu…

Lasīt vēl...

 Krāslavas un Dagdas novadu 9.-12. klašu BIOLOĢIJAS 43.olimpiādes 2.posma rezultāti.

2. vieta - Rihards Indrikovs /9.kl./ 

2. vieta - Viesturs…

Lasīt vēl...

Svešvalodu mācīšanās bieži tiek papildināta ar zīmēšanu, jo vizuālā uztvere daudziem cilvēkiem ir stiprāk izteikta nekā pārējās.

Lasīt vēl...