NO KOLĒĢA MUTES DIEVA AUSĪ…

Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Tukāns ir dzimis un audzis Izvaltā, skolas gaitas aizritēja Izvaltas vidusskolā, kuru pabeidza 1981. gadā. Pēc tam Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā (DPI) studēja matemātikas un fizikas skolotāja profesiju. Vienu no divām studiju praksēm Jānis izgāja Krāslavas 1. vidusskolā, kuras direktors Staņislavs Leikučs vienudien ar humoru Jānim sacīja, lai nāk uz ģimnāziju strādāt, varbūt būs direktors… Pēc dažiem gadu desmitiem tā viss arī notika.

Informācija

Krāslavas ģimnāzijā 2021./2022.m.g. mācās 587 skolēni, pamatskolā – 474 skolēni, vidusskolā –113 skolēni.

 

 

Krāslavas Valsts ģimnāzija ir valsts programmā "Latvijas skolas soma". 2021.gadā mēs veiksmīgi sadarbojāmies ar Krišjāņa Barona muzeju. Mācību gada…

Lasīt vēl...

Kultūras un mākslas stundās 10.ab klases skolēni vizuālās mākslas grupās pētīja Latvijas kultūras mantojumu, tā saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Pētīj…

Lasīt vēl...

Šajā pavasarī Krāslavas novada domes īstenotā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību…

Lasīt vēl...

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” trīs mācību gadus nodrošinājusi valsts apmaksātu iespēju regulāri ikvienam skolēnam iepazīt Latvijas…

Lasīt vēl...

Valsts skolu programma “Dzīvei gatavs” ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā…

Lasīt vēl...

 “… sōpes padara cylvāku boltu, kotram sova nosta jōnas, ni mads bez solduma, ni dzeive bez ryupem. Gudrs vysu panas nakurnādams, bet gon gryuteibas…

Lasīt vēl...

Daugavpils Universitāte (DU)  izsaka pateicību Krāslavas Valsts ģimnāzijai par skolēnu dalību DU organizētajās Zinātnes skolas nodarbībās 2020./2021.…

Lasīt vēl...

2020./2021.mācību gads ir noslēdzies. 31.maijā - pēdējā mācību dienā skolēni saņēma liecības skolas pagalmā, ievērojot visas epidemioloģiskās…

Lasīt vēl...

Digitālās tehnoloģijas ir kļuvušas par katra cilvēka nozīmīgu ikdienas sastāvdaļu, un datorprasmes iegūst arvien lielāku nozīmi, lai tās droši…

Lasīt vēl...

  Paldies par tavu, skola, plašo sirdi,

   Par drošu soli, dziesmām, zinībām!

    Un, mīļie skolotāji, ko lai vairāk saku!

      Es Jūsu priekšā…

Lasīt vēl...