NO KOLĒĢA MUTES DIEVA AUSĪ…

Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Tukāns ir dzimis un audzis Izvaltā, skolas gaitas aizritēja Izvaltas vidusskolā, kuru pabeidza 1981. gadā. Pēc tam Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā (DPI) studēja matemātikas un fizikas skolotāja profesiju. Vienu no divām studiju praksēm Jānis izgāja Krāslavas 1. vidusskolā, kuras direktors Staņislavs Leikučs vienudien ar humoru Jānim sacīja, lai nāk uz ģimnāziju strādāt, varbūt būs direktors… Pēc dažiem gadu desmitiem tā viss arī notika.

Informācija

Krāslavas Valsts ģimnāzijā 2020./2021.m.g. mācās 600 skolēni, pamatskolā – 489 skolēni, vidusskolā –111 skolēni.

1.- 9. klasēs ir 24 klašu komplekti, savukārt 10.-12. klasēs 6 klašu komplekti.

 

 

Pēdēja zvana apsveikums

Pilsēta jau nav tikai mājas, tilti, baznīcas, ielas, kas tiek sakārtotas.
Pilsēta - tie ir cilvēki, kas tajā dzīvo un to veido.
Krāslavas cilvēkiem…

Lasīt vēl...

Sagaidot Krāslavas 98.dzimšanas dienu, 3.a klases skolēni dzimtajai pilsētai sagatavoja dāvanas: sacerēja dzejoļus, zīmēja glezniņas un fotografēja…

Lasīt vēl...

Anita Jurkeviča,  8.b klase

Cēla grāfu pils virs mājām ceļas,

Senču gars gar ielu ielām plīv.

Pie upes, pagātne kur dzīvo,

Mēs nākam domas…

Lasīt vēl...

Latviešu valodas un literatūras valsts 47. olimpiādes rezultāti -  Ervīnam Jakovelim (11.klase) 3.pakāpe!

Apsveicam!
Suminām latviešu valodas un…

Lasīt vēl...

Pavasars, pavasars, 
Jau gaisā smaržo pavasars!
Pavasars, pavasars, 
Tūlīņ būs klāt!


Krāslavas Valsts ģimnāzijas 1.c klases skolēni nu ļoti gaida…

Lasīt vēl...

Daniels Muižnieks, 5.a klase

Kāda pilsēta ir visskaistākā?

Es teikšu – Krāslava.

Kāda pilsēta ir vismīļākā?

Es teikšu – Krāslava.

 

             …

Lasīt vēl...

Pandēmijas laiks ne vienmēr ir negāciju, bet arī jaunu iespēju laiks.  Visvienkāršāk ir gausties, neko nedarīt, būt pasīviem un noteikti neiziet no…

Lasīt vēl...

Kaut kur Daugavas krastā

Spoži  talanti izaug,

Kaut kur Daugavas krastā

skanīgas dziesmas skan skaļāk,

Kaut kur Daugavas krastā

Daudzas valodas…

Lasīt vēl...

Krāslavas Valsts ģimnāzijā attālinātā mācību procesā skolēniem ir iespēja mājās veidot radošus darbus - mierīgi, bez steigas. 9.a klase pētīja…

Lasīt vēl...

31.martā mūsu (12.c) klasei bija iespēja iepazīties un uzzināt informāciju par studēšanu Rīgas Tehniskās universitātes ķīmijas fakultātē - RTU…

Lasīt vēl...