NO KOLĒĢA MUTES DIEVA AUSĪ…

Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Tukāns ir dzimis un audzis Izvaltā, skolas gaitas aizritēja Izvaltas vidusskolā, kuru pabeidza 1981. gadā. Pēc tam Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā (DPI) studēja matemātikas un fizikas skolotāja profesiju. Vienu no divām studiju praksēm Jānis izgāja Krāslavas 1. vidusskolā, kuras direktors Staņislavs Leikučs vienudien ar humoru Jānim sacīja, lai nāk uz ģimnāziju strādāt, varbūt būs direktors… Pēc dažiem gadu desmitiem tā viss arī notika.

Informācija

Krāslavas Valsts ģimnāzijā 2020./2021.m.g. mācās 600 skolēni, pamatskolā – 489 skolēni, vidusskolā –111 skolēni.

1.- 9. klasēs ir 24 klašu komplekti, savukārt 10.-12. klasēs 6 klašu komplekti.

 

 

DIREKTORA APSVEIKUMS

Veselu gadu 7.klases skolēni apguva jauno priekšmetu «Inženierzinības». Tā ka jaunais priekšmets balstās uz projekta darbiem, skolēni pelnīja atzīmes,…

Lasīt vēl...

Ar vienu jautājumu katram 6.klases skolēnam sākās arī attālinātā programmas “Latvijas skolas soma“ nodarbība pie Āraišu ezerpils muzejpedagoģes…

Lasīt vēl...

Atkal maijs… atkal kārtējais mācību gads tuvojas finišam, un atkal izlaiduma eksāmeni Latvijas skolās.

21.maijs – pēdējais obligātais eksāmens…

Lasīt vēl...

Digitālo darbu „Krāslavas un Dagdas novadu skolu jaunatne dziesmu un deju svētkos Rīgā 1960-2015” ir izveidojusi Krāslavas Bērnu un jauniešu centra…

Lasīt vēl...

10.maijā notika ZOOM tikšanās 11.-12.klašu jauniešiem ar Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku brigādes militāro personu Bruno Arinu.

Mācību gads strauji…

Lasīt vēl...

Krāslavas Valsts ģimnāzija jau 5.gadu ir programmā "LATVIJAS SKOLAS SOMA".

Latvijas Leļļu teātris sākumklašu skolēniem piedāvā Hansa Kristiana…

Lasīt vēl...

"Kas notiktu, ja kādu  dienu neuzlēktu saule? - Pūks vaicāja.

- Nekas traks,- Kristofers viņu mierināja.

- Es apsēstos tev blakus, un acumirklī…

Lasīt vēl...

Dizaina un tehnoloģiju stundā kopā ar vecākiem vai vecvecākiem 1.a klases skolēni iejutās pavāra profesijā. Noskaidroja, kas ir recepte, sagatavoja…

Lasīt vēl...

Mūsu skolas 8.b un 8. c klases skolēni izmantoja  programmas “Latvijas skolas soma” piedāvāto izzinošo nodarbību “Apavu stāsti” un 6.maijā devās…

Lasīt vēl...

Mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē, un izglītības joma arī nav izņēmums, ir svarīgi spēt izsekot šīm pārmaiņām un izaicinājumiem un rast iespējas būt…

Lasīt vēl...