DZIESMU KAMOLS

Tik tam laimes bija,

Cik ielika šūpulī.

Cik kuram iedziedāja

Māmuliņa maziņam.

/Latviešu tautas dziesma/

Mātes dienā Krāslavas kultūras namā izskanēja koncerts “Dziesmu kamols”. Šajā koncertā savas dziesmas ritināja Krāslavas novada skolu radošie kolektīvi no Krāslavas ģimnāzijas, Varavīksnes vidusskolas, Dagdas vidusskolas, Ezernieku pamatskolas un grāfu Plāteru v.n. poļu pamatskolas.

Ilona Aprupe, mūzikas skolotāja no Krāslavas ģimnāzijas, ir gandarīta par mūsu talantīgajiem bērniem, kas muzicē un savu talantu dāvina publikai. Lai tā saikne starp māmiņas dziedāto šūpļa dziesmu un bērniņu nekad nepārtrūkst!

Koncerta “Dziesmu kamols” mākslinieciskā vadītāja un idejas autore, kā arī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas mūzikas skolotāja Rita Andrejeva stāsta:

 - Esmu gandarīta, ka pēc gara pārtraukuma notika šis koncerts, kuru mēs organizējam jau no 2012. gada! No vienas puses tas ir mūzikas skolotāju atskaites koncerts par  mācību gadu, no otras - veltīts Mātes dienai! Ļoti svarīgi parādīt savu darbu un  līmeni citiem. Milzīgs paldies visiem skolotājiem par atbalstu un palīdzību, par piedalīšanos skatēs un konkursos! Lai dziesma mūs visus vieno!

Koncertā uzstājās Krāslavas ģimnāzijas solists Aleksandrs Vaivodišs no 1.klases, popgrupa "Notiņas", soliste un daiļlasītāja Milena Timergalejeva no 10.klases,  7.-12.klašu ansamblis, daiļlasītāja Akvelīna RImšāne no 2.klases un deju grupa Hip Hop.

Paldies visiem koncerta dalībniekiem!

Pateicības vārdi skan mūsu pedagogiem - Inārai Krutei, Ilonai Aprupei, Aijai Jakovelei un Ričardam Škagalam!

Skaidrīte Gasperoviča,

Krāslavas ģimnāzijas mūzikas skolotāja un koncerta vadītāja

Kristīnes Daļeckas  foto

Vairāk foto šeit - http://www.kraslavasvestis.lv/galerija/foto/album/koncerts-veltits-mates-dienai-dziesmu-kamols.html