VIJOLES PAVĒLNIEKS MARKS

Mūzikas stundās apgūstam zināšanas un prasmes par simfoniskā orķestra mūzikas instrumentiem. SKOLA 2030 nosaka mūzikas mācību priekšmeta uzdevumus -  dot iespēju skolēnam izkopt prasmi ieklausīties skaniskajā vidē, skaņdarbā un uztvert to emocionāli; • attīstīt asociatīvi tēlaino domāšanu mūzikā, meklējot līdzības dabā un mākslā; • apgūt radošai muzikālai darbībai nepieciešamās prasmes un iegūt praktiskās muzicēšanas pieredzi, izmantojot gan individuālus, gan kolektīvās muzicēšanas veidus un formas; • veidot savu estētisko un ētisko vērtību sistēmu.

Krāslavas ģimnāzijas 4.a klases skolēns Marks Skerškāns mūzikas stundās iejutās skolotāja lomā. Viņš ne tikai demonstrēja vijoļspēles virtuozitāti, bet arī stāstīja par vijoles uzbūvi un tās spēlēšanas paņēmieniem. Daži skolēni no 1.b, 4.a  un 4.b klases ņēma rokās vijoli un mēģināja izvilināt skaņas. Ja kādam nesanāca, Marks pamācīja un viss izdevās.

Izsaku pateicību Markam par brīnišķīgu ‘’Variāciju’’ priekšnesumu un pedagoga talantu!

Vēlos piebilst, ka Marks vijoļspēļi Krāslavas mūzikas un mākslas skolā apgūst jau 5.gadu.

Ilona Aprupe,

Krāslavas ģimnāzijas mūzikas skolotāja

Autora foto