DABASZINĪBU IZZIŅAS TRASĪTE 1.-4.KLASĒM

Mācību gada pēdējā nedēļa vienmēr ir lielu izaicinājumu laiks, jo mācīties klasē vairs negribas, bet fiziski darboties un veikt pētījumus par dabas parādībām un procesiem ir vitāli nepieciešams.

Organizējot dabaszinību trasīti 1.-4. klašu skolēniem, tika ņemtas vērā dabaszinātņu mācību jomas 13 satura idejas, kas saistītas gan ar izpratnes veidošanu par vielām, lauku, kustību, spēku, enerģiju, dzīvajiem organismiem, ekosistēmu, mijiedarbību, gan zinātnes ētiskajiem, sociālajiem un ekonomiskajiem kontekstiem. Krāslavas ģimnāzijas Skolēnu pašpārvaldes darba grupa pateicas visiem pasākumā iesaistītajiem sākumklašu kolektīviem, klašu audzinātājām par labo omu, optimismu, kā arī labo praksi zināšanu pārnesei brīvā gaisotnē dabā.

Lai visiem saulaina un jauniem iespaidiem piepildīta  vasara!

Esiet harmonijā ar dabu! Uzkrājiet spēkus un enerģiju  jaunajam mācību gadam!

Kristīne Daļecka,

Krāslavas ģimnāzijas Skolēnu pašpārvaldes vadītāja

Autora foto