DABASZINĪBU DIENA

29.maijs - Dabaszinību diena Krāslavas ģimnāzijas 6., 7.  un 8.klašu skolēniem. Kopā bija astoņas 20 minūšu garas aktivitātes, kurās katrai klasei vajadzēja pelnīt punktus.

Skolēni pārvarēja “Mīnu lauku”, visa klase veidoja “figūras”, turoties pie lentes. Ārpus stacijām vajadzēja sameklēt sešpadsmit objektus pils parkā un nobildēt, demonstrējot visas bildes atbildīgajiem par pasākumu. Turpinot ceļu, skolēni mācījās pareizi sniegt pirmo palīdzību, gan praktiski, gan atbildot uz jautājumiem. Klases pārbaudīja, cik viņi ir draudzīgi un saliedēti, metot un ķerot mazu bumbiņu, jo jāiesaista katru skolēnu. Bumbiņas gan nedrīkstēja nokrist. Jo lielāku skaitu bumbiņu klase var noturēt gaisā, jo draudzīgāka ir klase. Turpinājumā skolēni “Melnajā kastē” mēģināja atpazīt objektus ar taustes palīdzību. Dabaszinību stacijā skolēni pētīja augus pēc to izskata un apraksta, minēja mīklas par ogām, dārzeņiem, kokiem, kā arī skolotāji Lāsma un Imants Dzirkaļi pārbaudīja, cik labi skolēni var atpazīt kokus pēc to lapām - ļoti aizraujoša un interesanta stacija!

Turpinot savu ceļu, skolēni stacijā “Pārgājiens” meklēja priekšmetus pēc dotā saraksta noteiktā teritorijā. Tas gan nebija viegli! Kamēr viena grupa meklēja priekšmetus pārgājienam, otra grupa šķiroja atkritumus, kas var rasties pēc klases pārgājiena. Paldies 10.klases skolēniem Rihardam un Mārtiņam par interesantu spēli – “Pārmet bumbu, izmantojot segu (palagu)”. Klase izveidoja divas komandas, kur viena komanda otrai no segas uz segu pārmeta bumbu. Svarīgākais šeit bija komandas darbs – saliedētība, spēja vienoties, izturība, reakcija un precizitāte.

Redzot mirdzumu skolēnu acīs un viņu aktīvu iesaisti stacijās, var droši teikt,  ka Dabaszinību diena ir izdevusies!

Pēc iegūto punktu skaita, varam apsveikt sekojošas klases:

7.a klase - 1. vieta ( 128 p.)

 6.c klase – 2.vieta ( 126 p.)

8.a klase – 3.vieta (122 p.)

8.c klase – 3. vieta ( 121 p.)

6.a; 6.b; 7.b; 8.b – pateicības.

Paldies 7.a klases skolēnu grupai par pirmās palīdzības stacijas organizēšanu un vadīšanu, 10.a klases kolektīvam par pārējo 6 staciju organizēšanu un vadīšanu. Paldies 10.klases audzinātājai skolotājai Ilgai Stikutei par palīdzību, atbalstu un radošām idejām!

Ludmila Koževņikova,

Krāslavas ģimnāzijas dabaszinību skolotāja

Autora foto