MĀCĪBU STUNDA PREIĻU MUZEJĀ

Mācību gada noslēgumā  1.c un 3. b klases skolēni ar savām klases audzinātājam Ingu Makņu un Intu Beikuli devās izzinošā ekskursijā uz Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju.

Kaimiņu pilsētas muzejs piedāvā vairākas muzejpedagoģiskās nodarbības programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros. Divas no  tām mēs arī apmeklējām.1.c klase noklausījās ļoti izzinošu un aizrautīgu muzeja speciālistes Ināras Gražules stāstījumu par maizes tapšanas procesu nodarbībā "Augt maizītei tīrumā". Bērni uzzināja, ka maizīte pirmsākumos bija šķidra putra no sasmalcinātiem graudiem un ūdens, līdz ieguva patreizējo veidolu. Dzirdējām daudz vecvārdu, mēģinājām uzminēt, kas tad ir ceļamaize, bada maize, zaķa maize, ogu maize, sakasnītis. Kā jau īstā  nodarbībā, beigās bija jāatbild uz jautājumiem par maizes tapšanas ceļu. Turpat redzējām arī agrāk tik pierastos, bet tagad svešādos zemnieka virtuves piederumus- uhvatu, lizi, abru, čuguna podus u.c. Protams, darba beigās bija arī balva - dvi lieli šķīvji ar sviestmaizes šķēlītēm. Tās ļoti gāja mums pie sirds!

3.b klases skolēni  savukārt  darbojās praktiskā nodarbībā "Amatam zelta pamats", kuru vadīja muzeja speciāliste Silvija Ivanovska. Bērni noklausījās stāstījumu par Latgales amatniekiem un to galvenajiem amatiem sendienās, kā arī tagad. Noslēgumā skolēni paši savām rokām izgatavoja skaistu ziediņu no auduma, jo kas darbina rokas, tas darbina arī smadzenes - šīs divas lietas ir saistītas savā starpā!

Laipnās Preiļu muzeja saimnieces izrādīja arī divus namiņus ar seno dzīvesveida iekārtojumu, un otru ar rūpīgi saglabātiem un restaurētiem kokgriezumiem. Līdzīgi musturi  ir redzēti arī Krāslavas koka logu aplodās. 

Pēc tik interesanta stāstījuma un intensīvas mācību nodarbības, devāmies uz rotaļu laukumu  turpat pils parkā. Pacienājāmies ar "Pamkūku" saldējumu, pasēdējām ērtos sēžamkrēslos. Tad devāmies mājupceļā ar  SIA "Lapkovskis" autobusu un tā  laipno šoferīti.

Noslēgumā gribam pateikties programmas "Latvijas skolas soma" koordinatorei skolā Skaidrītei Gasperovičai un šīs programmas dotajai iespējai redzēt un izzināt tik daudzas Latvijas vietas gan tuvu, gan tālu.

Inga Makņa un Inta Beikule,

Krāslavas ģimnāzijas 1.c un 3.b klases audzinātājas

Autoru foto

#Latvijasskolassoma