VIZUĀLĀS MĀKSLAS PASAULĒ

"SKOLA 2030" nosaka Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas mērķi. Skolēns veido izpratni par mākslu un kultūru, praktiski darbojoties, iepazīst mākslas veidus un to izteiksmes līdzekļus, tajos paustās idejas kā autora, laikmeta un kultūras mijiedarbību, kultūru daudzveidību, izpausmes, kultūras mantojumu; iepazīstot sevi, apzinās un izprot piederību tautas, valsts, kopienas kultūrai; piedzīvo jaunrades procesu mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, teātra mākslā.

Vizuālās mākslas stundās skolēni apgūst tēmu "Dabas formas un materiāli mākslas darbā". Temata apguves mērķis: tuvākajā apkaimē (mežā, parkā, jūras krastā) atrast dabasmateriālu, kas iedvesmo radošam darbam, māca just atbildību par dabas saglabāšanu, attīsta estētisko izjūtu un spēju izmantot to radošā darbā.

5. klašu skolēni izpētīja lapu dzīslojumu, iedvesmojās un veidoja grafisku darbu.

6. klašu skolēnu radošais darbs vizuālās mākslas stundās -. "Objektu apvienošana vienotāja kompozīcijā". Skolēni izvēlējās 3 lietas (sadzīves lieta manās mājās, auglis vai dārzenis vai somā atrodams priekšmets). Esošie objekti tika apvienoti vienotajā kompozīcijā.

Aicinu ielūkoties skolēnu vizuālās mākslas izstādē!

Julianna Moisejenkova,

Krāslavas ģimnāzijas vizuālās mākslas skolotāja