ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU KONFERENCĒ RĪGĀ

Mācību gada beigās no Latvijas skolēnu 48.zinātniski pētniecisko darbu konferences Rīgā mājās atvedām divas trešās vietas!

Lepojamies ar Alises Blaževičas (11.klase) un Anastasijas Petunovas (12.a klase) sasniegumu.

Paldies par ieguldīto darbu Krāslavas ģimnāzijas pedagogiem - Ilgai Stikutei un Veltai Daņiļevičai.

Jūs esat mūsu Lepnums!

Autoru foto

Avots - https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/84635/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR00WTiNHlPQbVZEQ4h0rL3rXe1Kp332XpL0Hp93pEglkrqbq24fC_6agYU_aem_AaOJ2p7lYEAkOGexNVTIB5NfutIwpM2wsuSlj18tL_YrcOyv2iqm4PsEWVSWBytYwTvcQeMgkR1gCNhO6CWl1Afc