eTWINNING PROJEKTA GRĀMATA

Projekts "It is Right to Write" ("Rakstīt ir noderīgi") digitālās grāmatas izveide kopā ar Ventspils un Polijas skolām. Eiropas Savienības dalībvalstu eTwinning pārstāvji tikās Zoom platformā, lai veidotu jaunas sadarbības. Polijas Marijas Kovnackas Lomiankas vārdā nosauktās 1. pamatskolas pārstāvji ierosināja kopīgiem spēkiem izveidot grāmatu. Ideju un sadarbības iespējas atbalstīja Latvijas skolas, to skaitā Krāslavas ģimnāzija un Ventspils 2.vidusskola.

Krāslavas ģimnāzijas 8.a klases skolēni Anastasija Pitrāne, Agnese Pauliņa, Daniels Muižnieks, Daniels Plociņš, Dmitrijs Adamovičs un Davids Nikolass Griškjāns kopā ar Ventspils un Polijas vienaudžiem rakstīja fantāzijas stāstu ar 6 nodaļām.

Bet dizainu grāmatai veidoja 12.a klases skolēni - Agnese Pitrāne kopā ar Anastasiju Petunovu, Kristīne Daļecka ar Liānu Plintu, Dairis Stivriņš ar Ņikitu Paks, Evija Vagale ar Oskaru Jakoveli, Nora Krikova ar Amīnu Soskovu, kā arī individuāli  Arina Kangizere, Dita Plotiņa, Jēkabs Guba, Edvards Kristens Silajānis.

Balsojuma rezultātā skatītāju simpātiju ieguva Agneses Pitrānes un Anastasijas Petunovas veidotais grāmatas dizains.

Aicinām ielūkoties eTWINNING projekta grāmatas lappusēs.

Agnese Pitrāne un Anastasija Petunova -

 https://read.bookcreator.com/Kds64BOmMPRsIZuLRa5lSCuxlTo2/ZfgXdR8HSxKrXjIUXeR1CA/yoqtvDrVQtS9M5CjhV7Iew


Kristīne Daļecka un Liāna Plinta  -

https://read.bookcreator.com/4jpnAF1sYSY92nUfM33ojEGTNX72/FhwzmlX-SsKKosLeGbN_WA/LqDDlD6pTt-a27Gji_yMiQ


Dairis Stivriņš un Ņikita Paks -

https://read.bookcreator.com/4lBULKCVYKau2Nie5drAHQ0HPzn2/iu2_lerASoSgvUjYhd6d1Q/WwH-WYcySG-mro8ztHVlwA


Evija Vagale un Oskars Jakovelis -

 https://read.bookcreator.com/GfvqbWz8jabsZFIAJXPSyX2n34i2/CSXl_E_LQxKIv3NPq6MqXA/DykRb9j9RT6v2KPEQTifeg


Nora Krikova un Amīna Soskova -

 https://read.bookcreator.com/nyxOxuTyuGQV3ypzKoaYt8X1ki22/A6UExVGwQL2fER3INUJgDA/zP2WwDHWROewkRzpHcu1TQ

Lāsma Dzirkale un Ilona Stepiņa,

Krāslavas ģimnāzijas angļu valodas un dizaina skolotājas

Informācija par projektu šeit - https://kvg.lv/zinas/pilns-raksts?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1064&cHash=cbc6969d6657ab6a85d1b3fd813a082a