Radošā matemātika

Mācoties attālināti, 4.b klase darbojas arī praktiski. Matemātikas stundās mācījāmies par riņķi un riņķa līniju. Praktiskajā nodarbībā tapa radošie darbiņi matemātikā. Tie priecē gan skolotāju, gan vecākus. Paldies!

4.b klases audzinātāja

Inta Beikule