Novada matemātikas olimpiādes sasniegumi

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 9.-12. klašu matemātikas valsts 71.olimpiādes 2.posma rezultāti:

Normunds Andžāns (9. klase) - 2. vieta - sk. L. Pelnika

Laura Kozlovska (9. klase) - 3. vieta - sk. L. Pelnika 

Viktorija Ļuta (9. klase) - atzinība - sk. L. Pelnika 

Baiba Batarāga (10. klase) - 1. vieta - sk. N. Loskutova

Evita Gorenko (10. klase) - 3. vieta - sk. N. Loskutova

Viesturs Andžāns (11. klase) - 3. vieta - sk. A. Juškeviča

Paldies par ieguldīto darbu matemātikas skolotājām - Ligitai Pelnikai, Annai Juškevičai un Nataļjai Loskutovai!