Novada ģeogrāfijas olimpiādes sasniegumi

Krāslavas un Dagdas novadu apvienības 10.-12.klašu ĢEOGRĀFIJAS valsts 38.olimpiādes 2.posma rezultāti:

Viesturs Andžāns (11. klase) - 2. vieta

Paldies par ieguldīto darbu ģeogrāfijas skolotājai - Romualdai Vešterei!