Mana valoda ir visskaistākā!

Valoda ir tauta, valoda ir dzeja, valoda ir vēsture, valoda ir zinātne, valoda ir cilvēks. Tā par valodu saka rakstnieks Jānis Klīdzējs.

Kas ir dzimtā valoda?

Ar dzimto valodu saprot to valodu, kuru cilvēks apgūst  no bērnības bez speciālas apmācības  attiecīgajā  valodas vidē.

 21. februārī  pasaule atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu. Šī diena  izveidota  ar mērķi veicināt valodu un kultūru daudzveidību, daudzvalodību. Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni un pedagogi aktīvi piedalās  valodas popularizēšanā, iesaistoties dažādās aktivitātēs, lasot  citu autoru darbus, rakstot paši .

Šī mācību gada valodas popularizēšanas maratonu uzsāka 7.a klases skolēns Emīls  Grišāns, piedaloties Latvijas Nacionālās  bibliotēkas skaļās lasīšanas sacensībās Rīgā. Stafeti pārņēma Latgales novadu konkursa „Vuolyudzāni” dalībnieki -  Artūrs Ozoliņš (3.a),    Kristiāns Dzalbs(4.a ),  Sintija Barševska (6.a),   Anna Umbraško (6.b).

Latviešu valodas aģentūras konkursā „Mans grāmatplaukta stāsts”  domrakstu grupā piedalījās 4.a klases skolēni Liliāna Dzalbe, Sanija Japiņa, Patrīcija Ratniece, Sintija Pizāne, Karīna Kudrjašova un  Valērija Karpenko. Valodu šajā konkursā veiksmīgi ilustrēja Kristiāna Stepiņa .

Šogad Latvijas Radio 1 radioēterā skanēja radošo darbu konkursa  „Manas bērnības stāsts” iestudējums, kuru iesūtīja  4.a klases skolēns Kristers Gapševičus .

Šī gada Dzejas dienu ietvaros Latvijas radio  izskanēja  Ascendum un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes izsludinātā dzejoļu konkursa gadagrāmatas ” Garā pupa” iekļauto autoru Samantas Prikšānes,  Alises Sardiko un Patrīcijas Ratnieces  darbi.

7.a klases skolnieces Anna Guba un Bernadetta Podjava godam savu dzimto valodu popularizēja lasījumos „Es lasu dzimtajā valodā”.

Daudzi skolēni raksta dzeju sava prieka pēc ,  daudzi publicē  darbus un padalās ar savu radošumu, daudziem ir  ilgstošāka pieredze. Prieks par pirmajiem radošajiem darbiem 3.a klases dzejniecēm Amēlijai Meņģišai un Melānijai Kononovai .

Gan ikdienas darbā , gan atbalstot audzēkņus ārpusstundu aktivitātēs,   valodas popularizēšanā lielu ieguldījumu veic  pedagogi . Novēlu visiem lepnumu par savu dzimto valodu!

 Aicinām ielūkoties mūsu skolēnu radošajos darbos.  Skolas mājas lapā regulāri tiks ievietoti Krāslavas Valsts ģimnāzijas autoru darbi.

Direktora vietniece Vija Konceviča