Eiropas Valodu diena The Day of European Languages

Eiropas Valodu dienu pasaulē atzīmē 26. septembrī. Šogad 25.septembrī kopā ar Krāslavas Valsts ģimnāzijas 8. a klases skolēni ar skolotāju Olgu Saričevu uz interaktīvās tāfeles izveidoja asociāciju karti ar bildēm, kurā skolēni uzrakstīja asociācijas ar katru burtu saistībā ar Eiropas Valodu dienu. Diskusija klasē noritēja ļoti aizraujoši. Katrs skolēns uzrakstīja to, ar ko viņš sasaista vai ar ko asociējas vārdu savienojums “Eiropas Valodu diena” angliski (dažādās krāsās). Skolēnu zīmējumi atspoguļo valodas vērtību un spēku – valodās runā, tās lieto rakstos, tās klausās un lieto saziņā visā pasaulē.

"Eiropas Valodu nedēļā vācu valodas stundā 8. klases skolēni ar skolotāju Edīti Lukšu veidoja kopīgu prezentāciju par Vācijas galvaspilsētu Berlīni, akcentējot šīs pilsētas vidi, tūrisma iespējas un komunikācijas īpatnības."

9.klases skolēni ar skolotāju Romualdu Vešteri iemācījās joku dziesmu “Hab ne Tante aus Marokko” (Man ir tante no Marokas).

12.b klases skolēni franču valodas stundās ar skolotāju Ilonu Stepiņu sagatavoja interesantas un radošas spēles, puzles un interaktīvus testus/uzdevumus, pielietojot datorprasmes! 10.ab un 11.b klases skolēni ar interaktīvām metodēm apguva Frankofonijas pasaules valstis un spēlēja jauniešu "jigsaw games".

Krievu valodas stundās 9.-12.klašu skolēni ar skolotāju Dinu Skudru sagatavoja spēles, uzdevumus, krustvārdu mīklas. Vēlāk citām klašu grupām piedāvāja izpildīt šos uzdevumus. Izpildot Eiropas Valodu dienai veltītus uzdevumus, skolēni pievērsa uzmanību valodu daudzveidībai un apzinājās valodu mācīšanās nepieciešamību.   

Eiropas Valodu diena atgādina, cik liela nozīme valodām ir saziņā, kultūrvēsturisko procesu norisē un starpkultūru dialoga veidošanā.

Valoda ir ceļš, kas ved uz zināšanām, kas palīdz attīstīt dažādas prasmes, iegūt jaunus draugus, iepazīt jauno, citādo. Valodas vieno cilvēkus, tautas, visus pasaules iedzīvotājus!