Profolio pašizziņas testi - palīgs karjeras izvēlē

Ienāc ar E-klases paroli šeit - https://profolio.lv/

Ko darīsi pēc skolas pabeigšanas?

Veiksmīgs karjeras ceļš sākas ar sevis iepazīšanu un zināšanām par to, kas tu esi un ko tu vari piedāvāt citiem. Viens no labākajiem veidiem, kā izzināt sevi un līdz ar to veicināt apzinātu profesijas izvēli, ir dažādi testi. 

Profolio karjeras testi palīdz jaunietim iegūt priekšstatu par sevi un saprast, kāda nodarbošanās viņam ir vispiemērotākā. Uz to mudina arī pašraksturojuma sadaļa, kurā  pieejamā informācija ļauj skolēnam izveidot respektablu pašraksturojumu. Karjeras mērķu sadaļa iemāca izvirzīt pareizos mērķus un mudina uz to sasniegšanu. Savukārt panākumu portfolio ļauj skolēnam atskatīties uz svarīgākajiem sasniegumiem. Citas praktiskās iemaņas sniegs CV un motivācijas vēstules izveides sadaļa, kas skolēnam māca pareizi strukturēt savas prasmes, zināšanas un pieredzi.

 Profolio karjeras testi

Skolēni ļoti cieši koncentrējas uz pasaules profesiju tendencēm, tomēr veiksmīgas karjeras izvēles priekšnosacījums ir sevis izzināšana. Tieši šim mērķim kalpo Profolio karjeras testu sadaļa. Izpildot testus, skolēns var noskaidrot savas intereses, prasmes un tam piemērotās profesijas.

Ikvienam testam, kas atzīmēts ar PRO zīmīti, ir iespējams iegādāties padziļināto analīzi, lai noskaidrotu precīzāku sevis raksturojumu. Šāda opcija ir pieejama visiem lietotājiem.

Profoilo iespējams izpildīt sekojošos testus:

1. Karjeras prasmju tests

Ikvienā profesionālajā darbībā noder: spēja tikt galā ar nenoteiktību, pašapziņa, spēja pieņemt lēmumus, rīcības plānošanas prasmes, patstāvīgums.

Ar karjeras prasmju testa palīdzību skolēns noskaidros, kādas no karjeras vadības prasmēm viņam piemīt un kādas vēl ir nepieciešams attīstīt, lai realizētu ieplānoto karjeru.

2. Tests ‘’Ko mācīties pēc 9. klases’’

Šajā testā skolēns tiek aicināts novērtēt 60 apgalvojumus saistībā ar 21 mācību priekšmetu/jomu. Tests aizņem tikai 15-20 minūtes, taču rezultātā skolēns iegūst ieteikumus, kas ir pielāgoti viņa interesēm un aktivitātēm gan skolā, gan ārpus tās, piemēram:

 • Sarakstu ar priekšmetiem, kurus Profolio iesaka apgūt optimālā vai augstākajā līmenī;
 • priekšrocības, ko sniedz ieteiktā priekšmeta apgūšana;
 • ieteiktajā priekšmetā apgūto zināšanu praktisko pielietojumu;
 • informāciju par to, kādās profesionālajās vidusskolās skolēns var apgūt sev piemērotāko profesionālo virzienu mācību programmas.

 3. Personības tests

Personības tests ir orientēts uz sevis izzināšanu - tas ir izstrādāts tā, lai skolēns varētu palūkoties uz sevi ‘’no malas’’. Tests ir veidots, balstoties uz R.Kettela teoriju. Izmantojot faktoru analīzi, R.Kettels ģenerēja 16 cilvēka personības iezīmju faktorus. Izpildot šo testu, skolēns iegūs katra šī faktora raksturojumu.

4. Informācijas uztveres tests

Jebkuram cilvēkam ir attīstīti visi trīs kanāli: vizuālais, audiālais un kinestētiskais.

Tomēr parasti cilvēkam dominējošais ir tikai viens uztveres veids. Izmantojot testa rezultātus, jaunietis spēs:

 • noteikt savu informācijas uztveres veidu;
 • labāk izprast sevi un citus;
 • produktīvāk organizēt savu mācīšanos;
 • izzināt pazīmes, pēc kurām noteikt, kā uztver informāciju apkārtējie cilvēki;
 •  pasniegt informāciju, pielāgojot to cilvēka uztveres veidam.

 5. Skolēnu pašsajūtas tests

Mēs katrs esam citādāki: dažādi skolēni, dažādi skolotāji. Diemžēl skolēns ļoti bieži mēdz apjukt plašajā informācijas klāstā vai pārāk daudz ieklausīties citos, aizmirstot pievērst uzmanību savai pašsajūtai skolā. Šis tests skolēnam palīdzēs noskaidrot, kā viņš jūtas savā klasē un skolā. Rezultātos tiks ietverts:

 • Skolēna emocionālā stāvokļa raksturojums;
 • komunikācijas ar vienaudžiem raksturojums;
 • mērķtiecības raksturojums;
 • attiecību ar skolotāju raksturojums;
 • noturības pret stresu raksturojums;
 • pašizpausmes raksturojums;
 • attieksmes raksturojums.

 Turpat iespējams izpildīt arī citus, ne mazāk vērtīgus testus, kā piemēram: Hobiju tests, karjeras izvēles stāvokļa tests, vērtību tests, IT profesijas tests, mākslinieciskās personības tests, komunikācijas spēju tests, biznesa prasmju tests un radošuma tests. Karjeras testu sadaļa regulāri tiek atjaunota un papildināta, jo Profolio aug un attīstās kopā ar skolēniem un skolotājiem. Tieši tādēļ ikviens Profolio lietotājs var būt drošs, ka šajā platformā vienmēr varēs izzināt, rast risinājumu un mācīties, balstoties uz pašu svaigāko informāciju un aktuālākajām tendencēm.

Vairāk informācijas meklējiet  https://profolio.lv/

Materiālu sagatavoja pedagogs karjeras konsultants –

Skaidrīte Gasperoviča