Godalgotas Krāslavas BJC fotopulciņa audzēknes darbs

Jau 48. gadu nelielā Čehijas pilsētiņā Lidicē tiek organizēts Starptautisks bērnu mākslas konkurss – izstāde „LIDICE“. Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālā asambleja 2020. gadu ir pasludinājusi par Starptautisko augu aizsardzības gadu un, atsaucoties šim aicinājumam, konkursam „Lidice 2020” tika piedāvāta tēma „AINAVA”.

Izvērtēšanai uz Rīgu februāra mēnesī tika iesūtīts liels darbu skaits no visiem Latvijas novadiem - zīmējumi, gleznojumi, veidojumi, divdimensiju un trīsdimensiju darbi, foto, filmas/animācija. No Krāslavas Bērnu un jauniešu centra - deviņi audzēkņu darbi.  No lielā skaita tika atlasīti 230 darbi, kuri pārstāvēs Latviju Čehijā. Starp tiem Krāslavas BJC fotopulciņa „Kadrs” audzēknes Madaras Ērikas Daņiļevičas divi darbi, pulciņa skolotājs Anatols Kauškalis.

Konkursam Čehijā tika iesūtīti vairāk nekā 22 tūkstoši bērnu darbi no visas pasaules, no Latvijas - 230 darbi un 50 no tiem ir apbalvoto vidū. Pēc konkursa žūrijas lēmuma Latvijas bērniem ir piešķirtas 7 medaļas un 43 goda raksti.

Ar goda rakstu ir apbalvots Krāslavas BJC fotopulciņa „Kadrs” audzēknes Madaras Ērikas Daņiļevičas darbs „Kaijas”.

 Apsveicam Madaru Ēriku un skolotāju Anatolu!

 Godalgoto autoru darbus var apskatīt tīmekļvietnē: https://www.mdvv-lidice.cz/en/current/exhibits/europe/26/

Aina Guba, Krāslavas BJC,
vizuālas un vizuāli plastiskās mākslas jomas 
koordinatore Krāslavas novadā