Lieldienas jaunajā mācību saturā

4.b klase kopā ar klases audzinātāju Intu Beikuli dizaina un tehnoloģiju stundās veidoja Lieldienu dekorus, ar ko varēja pušķot savas mājas.

Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no pirmsskolas gadiem līdz vidusskolai, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti pamatizglītības standartā ir - lai radītu iecerēto lietu (dizaina risinājumu), prot darboties ar vienkāršiem rokas instrumentiem (piemēram, lineālu, šķērēm, papīra nazi). Atbilstoši savai iecerei māk izvēlēties un izmantot dažādus materiālus, piemēram, papīru, tekstilmateriālus, veidošanas materiālus. 

 

https://www.skola2030.lv/lv