Gaidām pavasari

Pavasars, pavasars, 
Jau gaisā smaržo pavasars!
Pavasars, pavasars, 
Tūlīņ būs klāt!


Krāslavas Valsts ģimnāzijas 1.c klases skolēni nu ļoti gaida pavasari - veido putnu būrīšus, modina meža iemītniekus. Bet bērnu sirdīs jau izplauka pirmās pavasara puķītes🌺.

Attālinātā mācību procesa laikā aktuāla ir starppriekšmetu saikne - dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla,  dabaszinības, latviešu valoda un sociālās zinības.
Paldies bērniem un viņu vecākiem par atsaucību un atbalstu!

1.c klases audzinātāja  Inese Egle