Lai dzīvo Krāslava!

Krāslavai dzimšanas dienā sveicienus sūta KVĢ 2.b klase!

Klases audzinātāja Rasma Krumpāne